ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nabór i skład Gorzowskiej Rady Seniorów.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Powstanie Gorzowskiej Rady Seniorów zostało zainicjowane na początku 2015 r., gdy Wydział Spraw Społecznych przeprowadził ankietę wśród gorzowskich seniorów, w której 70% ankietowanych zadeklarowało chęć uczestniczenia w życiu społecznym. W maju 2015 r. została złożona na ręce Prezydenta Miasta petycja Grupy Inicjatywnej ds. programu i działania Gorzowskiej Rady Seniorów oraz uczestników I marszu Seniorów w sprawie utworzenia rady oraz podjęta inicjatywa uchwałodawcza Klubu Radnych PO. Następnie po zaopiniowaniu projektu uchwały przez radców prawnych i Wydział Spraw Społecznych został powołany zespół roboczy ds. opracowania zasad funkcjonowania GRS w 13 osobowym składzie. W okresie od  października 2015 r. do stycznia 2016 r. odbyło się 7 spotkań zespołu, podczas których wypracowano projekt uchwały powołującej Gorzowską Radę Seniorów wraz ze statutem. W czerwcu 2016 r. projekt uchwały został  poddany konsultacjom społecznym oraz przekazany pod obrady Komisji Spraw Społecznych i  Rady Miasta.
W dniu 29 listopada 2016 r. Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego podjęła Uchwałę Nr XXXV/420/2016 w sprawie powołania Gorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
 
W wyborach, które miały miejsce 24 czerwca 2017 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ul. Sikorskiego 3 – 4 w godz. 7:30 – 15:30 wzięło udział 157 osób.
Wybory miały na celu wyłonić 6 z 8 kandydatów do Gorzowskiej Rady Seniorów z grupy przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, posiadających swoją siedzibę lub oddział w Gorzowie Wielkopolskim.
Ostateczny skład Rady został  ustalony po wyborach w dniu 26 czerwca 2017 r., a jej kadencja trwa 4 lata i liczona jest od dnia jej powołania do 25 czerwca 2021 r.
Rada Seniorów składa się z 15 osób (6 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz seniorów, 6 przedstawicieli mieszkańców 60+, 3 przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku).
 
Oficjalny skład Gorzowskiej Rady Seniorów:
 
 Przedstawiciele podmiotów działających na rzecz seniorów
    Jarosław Marciniak;
    Wojciech Kazimierz Beker;
    Jolanta Szeliga – Bujak;
    Jadwiga Popkowska;
    Andrzej Jakubaszek;
    Bożena Kwiatek;
 
Mieszkańcy miasta 60+
    Aniela Kubik;
    Barbara Wierzbicka – Gałgańska;
    Ewa Płotkowiak – Kulik;
    Maria Litwiniec;
    Andrzej Erencowicz;
    Irena Polańska;
 
Przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku
    Władysław Żelazowski;
    Jerzy Szymankiewicz;
    Krystyna Mosoń.
 
W związku z rezygnacją złożoną w dniu 04.09.2018 roku z członkostwa w radzie przez Jarosława Marciniaka, nowym członkiem Rady z dniem 05.09.2018 roku został Marek Antoni Ksyt.
 
Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, a jej członkowie pełnią swoje funkcje społecznie, spotykając się na oficjalnych posiedzeniach i spotkaniach nieformalnych przynajmniej raz w miesiącu.
Przedmiotem działalności Rady Seniorów jest reprezentowanie interesów i potrzeb środowiska osób starszych w naszym mieście wobec władz samorządowych oraz formułowanie opinii dotyczących strategicznych i bieżących planów rozwoju gminy.
 
Główne zadania Rady to m.in.:
  • zapobieganie i przełamywanie marginalizacji osób starszych,
  • wspieranie ich aktywności,
  • profilaktyka i promocja zdrowia,
  • przełamywanie stereotypów na temat osób starszych i starości oraz budowanie ich autorytetu i pozytywnego społecznego wizerunku,
  • rozwój form wypoczynku, poszerzenie dostępu do edukacji i kultury,
  • ścisła współpraca z władzami Miasta przy podejmowaniu decyzji dotyczących istotnych oczekiwań i potrzeb seniorów,
  • inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ze środowiskiem osób starszych.
 
Informacje na temat bieżącej działalności Rady Seniorów znaleźć można na stronie www.gorzow.pl w zakładce Rada Seniorów.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Bronka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Bronka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-07 11:48:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Bronka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-07 11:48:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Bronka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-20 11:08:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1340 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »