ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego miasta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna dot. monitoringu miasta

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA
 
 1. Informujemy, że na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego prowadzony jest MONITORING WIZYJNY.
 2. Administratorem uzyskanych w ramach monitoringu wizyjnego danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 4. Administrator udostępnia dane w drodze teletransmisji z systemu monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 20 ust. 1d ustawy o Policji, w celu realizacji uprawnień w ramach wykonywanych czynności Komendzie Wojewódzkiej Policji i Komendzie Miejskiej Policji.
 3. Administratorem danych uzyskanych w drodze teletransmisji z systemu monitoringu wizyjnego są Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
 4. W sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych listownie: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 4 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
 5. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w obszarze monitorowania.
 6. Dane osobowe w ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r. poz. 506), wyłącznie do celu, o którym mowa w pkt. 5, dla którego zostały zebrane.
 7. Monitoring wizyjny obejmuje wybrane obszary terenu administracyjnego miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. Sądom, Prokuraturze lub osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (np. osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu). Uprawnione organy, osoby fizyczne, którym dane zostaną udostępnione maja obowiązek przetwarzać je zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych i tylko w celu w jakim dane im udostępniono.
 9. Obraz uzyskany w ramach monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia pozyskania.
 10. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych a także prawo do przenoszenia danych, o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 12. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 13. W  przypadku   powzięcia   informacji   o   niezgodnym   z   RODO   przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
MIROSŁAW PIOTROWSKI
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
MIROSŁAW PIOTROWSKI
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-25 08:42:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Piotrowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-25 08:44:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Piotrowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-23 10:28:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4435 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »