ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-11-25 09:39:02 przez Alina Gospodarczyk

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się o wydanym w dniu 24.11.2021 r. przez Miejskiego Konserwatora Zabytków postanowieniu znak: WUA-V.4120.31.2021.AD uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest: przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego na budynek usługowy z usługami oświaty oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 2087 z obrębu 5 „Śródmieście” przy ul. Młyńskiej 4 w Gorzowie Wlkp.
 
 
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tzn. od 25 listopada do 1 grudnia 2021 r. strony mogą zapoznać się z w/w postanowieniem w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 
Uwaga:
Jednocześnie organ informuje, iż w związku z realizacją zadań przez organ w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, na mocy § 13 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 ze zm.) czynny udział stron w postępowaniu, w tym składanie wniosków i zastrzeżeń oraz wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, możliwy jest pod numerem telefonu: 95 7355 654, za pośrednictwem poczty mailowej , również pisemnie  (do urny) lub osobiście w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, pokój nr 8 - parter – w godzinach 800 - 1000, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem tel. 95 7355 654.
« powrót do poprzedniej strony