ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-11-26 13:14:20 przez Alina Gospodarczyk

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) zawiadamia się o wydanej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji z dnia 27.11.2021 r. znak WUA-III.6733.33.6.2021.AG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest: budowa kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowa
i przebudowa sieci elektroenergetycznych SN-15 kV i nn-0,4 kV na działkach nr ewid. 36/134, 2364/1, 2364/2, 2364/9, 2364/10, 2364/23, 2147/6, 33/16, 33/6 z obrębu 2-Górczyn w Gorzowie Wlkp. położonych przy ul. Pileckiego, Sosabowskiego, Okulickiego.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od
29 listopada do 13 grudnia 2021 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Myśliborska 34 - w godzinach urzędowania (pisemnie - do urny).
Uwaga:
Jednocześnie organ informuje, iż w związku z realizacją zadań przez organ w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, na mocy § 13 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 ze zm.) czynny udział stron w postępowaniu, w tym składanie wniosków i zastrzeżeń oraz wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, możliwy jest pod numerem telefonu: 95 7355 516, za pośrednictwem poczty mailowej , również pisemnie  (do urny) lub osobiście w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, pokój nr 8 - parter – w godzinach 800 - 1000, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem tel. 95 7355 516.
« powrót do poprzedniej strony