ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Interpelacje i odpowiedzi kadencji VIII 2018-2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-01-17 10:55:26 przez Barbara Szkudlarek

Akapit nr - brak tytułu

Nr Nazwisko i imię Dotyczy Interpelacja lub zapytanie wraz z odpowiedzią
1. Piotr Wilczewski zamontowania budek lęgowych w parku Kopernika oraz parku Zacisze
2. Piotr Wilczewski doświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Piłsudskiego
3. Piotr Wilczewski zamontowania kamer w skateparku
4. Anna Kozak wadliwie oznakowanej jezdni przy ul. Kos. Gdyńskich w Gorzowie Wielkopolskim – skrzyżowanie ulic na wysokości siedziby firmy Multimedia
5. Anna Kozak zbyt krótkiego czasu zmiany świateł dla pojazdów poruszających się prawym pasem ulicy Sikorskiego w kierunku mostu na rzece Warta - skrzyżowanie ulic Sikorskiego - Chrobrego, przy Katedrze
6. Anna Kozak parkowania pojazdów oraz zapór spowalniających przy wyjeździe z ulicy Batalionu "Zośka" na osiedlu Manhattan w Gorzowie Wlkp.
7. Anna Kozak parkowania pojazdów przy wyjeździe z posesji mieszkalnej przy ulicy Krasińskiego w Gorzowie Wlkp. oraz stanu technicznego ulicy.
8. Anna Kozak niezgodnego z kodeksem ruchu drogowego parkowaniem pojazdów na ulicy Borowskiego w Gorzowie Wlkp.
9. Anna Kozak braku zabezpieczenia czynnego placu budowy (budownictwo komunalne - teren między WSZ, a ul. Szarych Szeregów w Gorzowie Wlkp.)
10. Anna Kozak regularnego wywozu worków z liśćmi z terenu zielonego przy ulicy Dąbrowskiego w Gorzowie Wlkp. (okolica stadionu lekkoatletycznego)
11. Anna Kozak braku koszy na śmieci na ulicy Szarych Szeregów na osiedlu Manhattan w Gorzowie Wielkopolskim
12. Jerzy Synowiec utworzenia parkingu przy przedszkolu przy ul. Kostrzyńskiej
13. Anna Kozak przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków ZSS nr 14 w Gorzowie Wlkp.
14. Anna Kozak wykonania chodnika dla pieszych od skrzyżowania w ul. Janockiego w kierunku ulicy Szarych Szeregów w Gorzowie Wielkopolskim
15. Anna Kozak zabezpieczenia okolicy przejść dla pieszych na osiedlu Staszica w Gorzowie Wlkp.
16. Anna Kozak parkowania aut osobowych przy ulicy Armii Krajowej na Osiedlu Manhattan w Gorzowie Wielkopolskim
17. Anna Kozak uszkodzenia chodnika przy ulicy Wyszyńskiego w Gorzowie Wielkopolskim przed skrzyżowaniem ulic Wyszyńskiego – Owocowa
18. Anna Kozak parkowania aut osobowych przy ulicy Batalionu Zośka – zjazd w kierunku centrum handlowego na Osiedlu Manhattan w Gorzowie Wielkopolskim
19. Anna Kozak uszkodzenia drogi przy ulicy Owocowej w Gorzowie Wielkopolskim
20.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz
rozpatrzenia budowy zbiornika retencyjnego przy ulicy Warszawskiej
21. Jerzy Synowiec zmian w okręgach wyborczych w Gorzowie
22. Albert Madej przeglądu drzew przy ulicy Słowackiego
23. Jerzy Synowiec DK-22
24.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz
parkingu przy nowobudowanym parku handlowym
25. Krzysztof Kochanowski drogi dojazdowej do garaży przy ul. Sosabowskiego, Okulickiego i Pileckiego
26.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz
terenu w Parku Słowiańskim w okolicy ul. Marcinkowskiego
27.
Klub Radnych
Polska 2050
trozpoczęcia prac nad przystosowaniem obiektów do funkcji żłobków
28.
Klub Radnych
Polska 2050
organizacji spotkania informacyjno-konsultacyjnego przy modernizacji Parku Czechówek
29.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz
naprawy drogi - ul. Rzecznej
30. Jan Kaczanowski przywrócenia połączenia autobusowego Osiedla Staszica z Cmentarzem Komunalnym przy ul. Żwirowej
31.
Klub Radnych
Polska 2050
obniżenia cen ciepła systemowego
32.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz
zmiany lokalizacji placu ćwiczeń fanów motoryzacji
33.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz
prośby o wykonanie pasów albo chodnika przy ul. Żwirowej
34. Tomasz Rafalski nasadzeń na pasie zieleni pomiędzy nitkami drogi krajowej nr 22
35. Tomasz Rafalski przestrzeni zielonej na Skwerze Wydarzeń Gorzowskich 31 Sierpnia 1982 r.
36. Tomasz Rafalski pasu zieleni przy ul. Górczyńskiej w okolicy ronda górczyńskiego
37. Jerzy Synowiec utworzenia miejsc postojowych przy przedszkolu na ul. Kostrzyńskej
38.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz
lokalizacji „Wartowni”
39. Alicja Burdzińska nadania nazwy „Ratowników Medycznych” nowopowstałemu rondu przy ul. Łukasińskiego i Zawackiej
40. Jerzy Synowiec budowy stadionu piłkarskiego
41. Jerzy Synowiec utworzenia przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego na wysokości ul. Parkowej
42. Piotr Wilczewski aktualizacji kalendarza imprez na stronie internetowej miasta
43. Piotr Wilczewski remontu ulicy Konopnickiej
44.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz
informacji i sugestii od mieszkańców w związku z nową siatką połączeń komunikacji miejskiej
45. Sebastian Pieńkowski budowy ulicy Brukselskiej
46. Klub Radnych PiS nadania skwerowi przy "Białym Spichlerzu" imienia ks. inf. Edmunda Nowickiego
47. Albert Madej podwórka przy ul. Fabrycznej 42-46
48.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz
składowania sfrezowanego asfaltu przy ul. Nad Wartą oraz Dobrej
49. Tomasz Rafalski poprawienia warunków na placu zabaw przy szkole podstawowej nr 16
50. Tomasz Rafalski deptaka przy pasażu pomiędzy ulicami Baczyńskiego i Marcinkowskiego
51. Jerzy Synowiec wygospodarowania terenu pod boisko sportowe na osiedlu Europejskim
52. Sebastian Pieńkowski remontu ul. Hawelańskiej nwraz z częścią deptaku
53. Sebastian Pieńkowski Cmentarza Świętokrzyskiego
54.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz
skomunikowania Słowianki komunikacją miejską
55. Jan Kaczanowski bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla Weteranów Działań Poza Granicami Państwa
56. Radosław Wróblewski stanu jakości powietrza w mieście
57. Jerzy Synowiec czy w mieście znajdują się składowiska niebezpiecznych, toksycznych odpadów
58. Jerzy Synowiec zalewania po dużych opadach deszczu kilku gorzowskich ulic
59.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz
parkingu przy Filharmonii Gorzowskiej
60.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz
skomunikowania Słowianki komunikacją miejską – w nawiązaniu do uzyskanej odpowiedzi
61. Krzysztof Kochanowski trasy wzdłuż rzeki Kłodawki
62. Jerzy Synowiec remontu ulicy Srebrnej
63. Piotr Wilczewski stanu ścieżek rowerowych
64. Jan Kaczanowski pomnika ku czci Kolejarzy - Pionierów miasta Gorzowa Wielkopolskiego
65. Alicja Burdzińska pytania mieszkańców
66. Jan Kaczanowski zagospodarowania podwórka dla budynków przy ulicy Krasińskiego - Mieszka I - Mickiewicza - Dąbrowskiego
67.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz
wykonania monitoringu na os. Słonecznym
68. Jan Kaczanowski zagospodarowania terenu na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców budynków przy ulicy Sikorskiego nr 89 i nr 90
69.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz
zmiany godzin odjazdu autobusów obsługujących osiedle Chwalęcice
70.
Klub Radnych
Polska 2050
zmniejszenia ilości godzin religii w szkołach i przeznaczenie środków na poczet innych zajęć
71.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz
rozpropagowania i pomocy miejskim instytucjom we wnioskowaniu o środki na działanie FENX.01.05: Zielona i niebieska infrastruktura
72. Sebastian Pieńkowski finansowania kultury w Gorzowie Wielkopolskim
73.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz
publikacji wniosków i odpowiedzi o informację publiczną
74. Jerzy Synowiec  zespołów garażowych przy ulicach Teatralnej i Spichrzowej
75.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz
rozwiązania problemu dojścia z osiedla Górczyn na osiedle Sady oraz do „Małej 13”
76.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz
skrzyżowań wyniesionych
77. Jerzy Sobolewski utworzenia klasy o profilu siatkarskim
78. Jerzy Sobolewski jakości sprzątania na Placu Grunwaldzkim
79.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz
wytyczenia przejścia dla pieszych przy ul. Mickiewicz - Mościckiego interpelacja
80.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz
likwidacji przejść podziemnych przy ul. Piłsudskiego i ul. Górczyńskiej a wykonanie naziemnych interpelacja
81. Jerzy Synowiec funkcjonowania „Słowianki” interpelacja
82. Sebastian Pieńkowski finansowania kultury w Gorzowie Wielkopolskim interpelacja
83. Jerzy Synowiec willi przy ul. Kazimierza Wielkiego interpelacja
« powrót do poprzedniej strony