ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o naborze wniosków z zakresu wspierania rozwoju sportu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-09-27 13:53:00 przez Dawid Kuraszkiewicz

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie uchwały nr XXXV/394/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012 r. poz. 1810, z 2013 r. poz. 2320, z 2016 r. poz. 1554 oraz z 2019 r. poz. 2614), Prezydent Miasta informuje o naborze wniosków z zakresu wspierania rozwoju sportu. Zadanie na które można składać wnioski:
  1. Rozwój sportu wyczynowego w Gorzowie Wielkopolskim w siatkówce mężczyzn oraz piłce ręcznej mężczyzn;
  2. Wsparcie młodzieżowych drużyn piłkarskich w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów oraz Wojewódzkiej Ligi Juniorów Starszych U-19;
  3. Doskonalenie Nauki Pływania uczniów klas III.
Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 04.10.2023 r.
 
Do wniosku należy załączyć:
  1. Oświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne,
  2. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych,
  3. Oświadczenie o braku zobowiązań finansowych wobec  zawodników, sztabu szkoleniowego oraz osób trzecich za ubiegły rok rozliczeniowy,
  4. Licencje klubu uprawniające do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu,
  5. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony