ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor: Jacek Gumowski
tel:  95 7355 966
fax:  95 7355 670
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. budynek przy ul. Myśliborskiej 34
pok.: 5 parter
e-mail:
 
Ewidencja działalności gospodarczej: Sala Obsługi Klienta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., 95 73 55 598
Alkohole: Sala Obsługi Klienta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., 95 73 55 557, 95 73 55 559
Obsługa inwestora: ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp., 95 73 55 830, 95 73 55 875
 
Zakres działania:
 1. opracowanie i realizacja strategii promowania miasta w zakresie gospodarki, pozyskiwania i obsługi inwestorów;
 2. inicjowanie i koordynowanie gospodarczych działań promocyjno-informacyjnych w zakresie wydziału;
 3. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania inwestorów oraz ich obsługa;
 4. przygotowanie i dystrybucja gospodarczych i inwestycyjnych wydawnictw promocyjnych, prezentacji multimedialnych;
 5. uczestniczenie w imprezach gospodarczo-inwestycyjnych o charakterze wystawienniczym i targowym oraz organizacja misji gospodarczych;
 6. współpracowanie z mediami celem gospodarczej promocji miasta;
 7. współdziałanie w zakresie pozyskiwania i obsługi inwestorów z wydziałami, podmiotami zewnętrznymi działającymi w mieście, podmiotami ponadlokalnymi oraz przedstawicielstwami podmiotów zewnętrznych, takich jak: izby handlowe, konsulaty, ambasady itp.;
 8. podejmowanie działań w celu aktywizacji gospodarczej miasta;
 9. systematyczne gromadzenie i upowszechnianie informacji o mieście, przydatnych przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w mieście;
 10. opracowanie i popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w mieście;
 11. koordynowanie współpracy pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami a instytucjami edukacyjnymi;
 12. inicjowanie działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności miasta;
 13. koordynowanie działań miasta związanych ze szkolnictwem wyższym;
 14. realizowanie spraw wynikających z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
 15. prowadzenie obsługi aplikacji Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 16. prowadzenie obsługi rejestrów archiwalnych dotyczących Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 17. załatwianie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na terenie miasta na sprzedaż napojów alkoholowych w sieci detalicznej i gastronomicznej;
 18. działanie na rzecz rozwoju partnerstwa oraz umacnianie więzi z lokalnymi mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami;
 19. wspieranie przedsiębiorców w relacjach z krajowymi i zagranicznymi organami władzy publicznej, organizacjami i instytucjami wsparcia biznesu;
 20. dbanie o poprawę jakości usług i programów świadczonych przez administrację samorządową na terenie miasta oraz o tworzenie przyjaznego środowiska dla przedsiębiorców w tym o:
  1. gromadzenie, aktualizowanie i udzielanie informacji na temat prawnych   i ekonomicznych aspektów zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. wspieranie przedsiębiorców w zakresie wypełniania procedur administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  3. wsparcie przedprocesowe przedsiębiorstw w rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego;
 21. współdziałanie ze stowarzyszeniami, organizacjami pracodawców, izbami gospodarczymi, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami działającymi na rzecz przedsiębiorców w celu określenia warunków i możliwości rozwoju gospodarczego miasta;
 22. przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznego wsparcia przedsiębiorców, ochrony ich praw oraz usprawnienia trybu załatwiania spraw w tym zakresie;
 23. występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Nowakowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-20 02:09:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-20 02:14:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Nowakowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-01 15:03:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7507 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »