ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2019 rok

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Interpelacje i odpowiedzi kadencji VIII 2018-2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
2019 ROK
Nr
 
 
 
Nazwisko i imię                                                                                      
Dotyczy Interpelacja lub zapytanie wraz z odpowiedzi
1. Piot Wilczewski remontu skweru u zbiegu ulicy Drzymały i Jagiełły plik
2. Sebastian Pieńkowski przycięcia koron drzew na placu zabaw przy ulicy Małyszyńskiej plik
3. Sebastian Pieńkowski zagrzybienia pomieszczeń w III LO przy ulicy Warszawskiej 18 plik
4. Anna Kozak ścieżki spacerowej wzdłuż Kłodawki plik
5. Anna Kozak lustra drogowego przy ulicy Spichrzowej plik
6. Piotr Paluch Szkoły Podtsawowej nr 4 w Gorzowie Wlkp. plik
7. Jerzy Synowiec budowy pawilonu handlowego przy ulicy Łazienki plik
8. Anna Kozak naprawy nawierzchni ulicy Bazaltowej plik
9. Robert Surowiec rozdzielenia Wydziału Kultury i Sportu plik
10. Marta
Bejnar-Bejnarowicz      
niedogodności polegające na braku informacji o numerach telefonów do poszczególnych urzedników na stronach miasta plik
11. Robert Surowiec programu "Miasto przyjazne dzieciom" plik
12.
Anna Kozak
Radosław Wróblewski Paulina Szymotowicz
Zapytanie- stanowiska prezydenta w sprawie bonifikaty z tytyułu przekształcenia własności gruntu plik
13.
Anna Kozak
Radosław Wróblewski
Paulina Szymotowicz
Zapytanie- Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu plik
14. Robert Surowiec gorzowskiej "ławki niepodległości" plik
15. Robert Surowiec organizacji zajęć szkolnych przeciw "mowie nienawiści" plik
16. Marta
Bejnar-Bejnarowicz
Kwartału Kultury i szkół muzycznych plik
17. Marta
Bejnar-Bejnarowicz
konsultacje społeczne dotyczące Kwartału Kultury plik
18. Marta
Bejnar-Bejnarowicz
przeniesienia Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.T.Szeligowskiego plik
19. Halina Kunicka
wydłużenia czasu pobytu na basenie osobom niepełnosprawnym
 
plik
20. Jerzy Synowiec uporządkowania wyglądu obiektu byłej Łaźni Miejskiej przy
ul. Jagiełły
plik
21. Tomasz Rafalski
budowa stacji benzynowej wraz z całodobowym sklepem z możliwością zakupu alkoholu przy markecie Intermarche przy ul. Fredry 10
plik
22. Tomasz Rafalski wyremontowanej drogi osiedlowej na ul. Staszica- brak oznakowania zakazu ruchu samochodów ciężarowych plik
23. Marta
Bejnar-Bejnarowicz
braku wybiegu dla psów w projekcie rewaloryzacji Parku Wiosny Ludów plik
24. Marta
Bejnar-Bejnarowicz
budowa Centrum Przesiadkowego w Gorzowie Wlkp.
plik
25. Alicja Burdzińska opłat za użytkowanie wieczyste plik
26. Alicja Burdzińska modernizacji odcinka ul. Warszawskiej plik
27. Anna Kozak budowy stacji paliw przy Intermarche na osiedlu Staszica plik
28. Paulina Szymotowicz powołania Młodzieżowej Rady Miasta plik
29. Paulina Szymotowicz modyfikacji biletu czasowego plik
30. Paulina Szymotowicz Parku pokoleń na osiedlu Europejskim plik
31. Marta
Bejnar-Bejnarowicz
bezrobotnych, któtrzy utracili prawo do zasiłku ale zyskują prawo do korzystania z MZK ulgowego
32. Robert Surowiec środków dla drużyny SFA Grizzlies plik
33. Robert Surowiec badania powietrza przy użyciu drona plik
34. Robert Surowiec południowego zjazdu z drogi ekspresowej S-3 plik
35. Robert Surowiec organizacji wywozu śmieci plik
36. Robert Surowiec organizacji półmaratonu w Gorzowie plik
37. Marta
Bejnar-Bejnarowicz
interwencji w sprawie ciągle powtarzającej się sytuacji w postaci gromadzenia odpadów, śmieci przy ul. Góra Powstańców 13 plik
38.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz
doprowadzenia do stanu pozwalającego na bezpieczne użytkowanie placu wzdłuż drogi tymczasowej przy ul. Danuty Siedzikówny-Inki
39. Marta
Bejnar-Bejnarowicz
konieczności częstszego wykonywania bieżącej konserwacji
ul. Nad Wartą
plik
40. Jan Kaczanowski wyeliminowania niedociągnięć po remoncie drogi
ul. Dunikowskiego
plik
41.
Paulina Szymotowicz śmietników na Osiedlu Słonecznym plik
42. Paulina Szymotowicz harmonogramu prac remontowych plik
43. Paulina Szymotowicz wybiegów dla psów na Osiedlu Europejskim plik
44. Paulina Szymotowicz stanu nawierzchni ul.W.Broniewskiego i J.Niemcewicza plik
45. Paulina Szymotowicz wyrównania nawierzchni ul.Zwiadowców plik
46. Paulina Szymotowicz monitoringu na gorzowskich murawach plik
47. Anna Kozak konserwacji najstarszego drzewa w Gorzowie plik
48. Anna Kozak organizacji ruchu na ul. Pocztowej plik
49.
Anna Kozak
Paulina Szymotowicz
Radosław Wróblewski
tablic informacyjnych na przystankach plik
50. Robert Surowiec zakupu i remontu samochodów plik
51. Robert Surowiec opóźnień miejskich inwestycji
52. Robert Surowiec kosztów związanych z podwójnym rocznikiem w szkołach plik
53. Robert Surowiec budowy kładki przez Wartą plik
54. Robert Surowiec realizacji planu transportowego plik
55. Robert Surowiec utworzenia Izby Wytrzeźwień plik
56. Robert Surowiec kanalizacji burzowej plik
57. Robert Surowiec stanu technicznego budynków będących w zasobach ZGM plik
58. Robert Surowiec stanu technicznego przejść podziemnych
59. Piotr Paluch remontu ul. Sulęcińskiej plik
60. Jerzy Sobolewski monitoringu na boiskach przy ul. gen.S.Maczka
61. Jerzy Sobolewski zorganizowania wybiegów dla psów plik
62. Jerzy Sobolewski samochodów ciężarowych przy supermarkecie Tesco przy ul. Górczyńskiej plik
63. Sebastian Pieńkowski śmieci w pasie drogowym przy ul. Ostroroga
64. Sebastian Pieńkowski zgubionej lampy po przebudowie ul. Okrzei plik
65. Tomasz Rafalski Zapytanie- wzrostu wpływów z podatków m. in. PIT i CIT miasta Gorzowa w ostatnich 4 latach plik
66. Tomasz Rafalski Zapytanie- prośba o przedstawienie listy inwestycji miejskich, w których miasto Gorzów otrzymało centralne wsparcie budżetowe od rządu w latach 2016-2018
67.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz
grodzenia przestrzeni wspólnej
68.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz
protokołu z konsultacji społecznych dotyczących Kwartału Kultury
69. Jerzy Sobolewski mieszkań dla pracowników AJP
70. Jerzy Sobolewski butli gazowych przy ul. kard.S.Wyszyńskiego/ Zacisze
71. Paulina Szymotowicz "zielonych" przystanków tramwajowych
72.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz
interwencji w sprawie nieprzyznania dofinansowania dla Klubów Sportowych Maksymilian, Chemik, Kukuła plik
73.
Klub Radnych
Kocham Gorzów
zasad odpłatności z tytułu korzystania z obiektów sportowych przez dzieci i młodzież w ramach lekcji wychowania fizycznego
74.
Klub Radnych
Kocham Gorzów
zmiany uchwał dotyczacych kryteriów przyjęcia do miejskich żłobków i przedszkoli - wprowadzenie szczepienia jako punktowanego kryterium przy przyjęciu dziecka
75. Jerzy Synowiec ograniczenia do minimum odpłatności za korzystanie przez kluby sportowe z obiektówn sportowych, w szczególności stadionów i boisk piłkarskich
76. Oskar Serpina dodatkowego oznakowania ul. Matejki
77. Oskar Serpina remontu ul. Szmaragdowej plik
78. Oskar Serpina obniżenia kosztów wynajmu obiektów sportowych dla klubów sportowych
79. Marta Bejnar-Bejnarowicz uporządkowania terenu pomiędzy ul. Borowskiego a ul. Jagiellończyka
80. Robert Surowiec możliwości umieszczenia lustra obok ul. Dowgielewiczowej
81. Robert Surowiec organizacji Dni Gorzowa
82. Robert Surowiec profilaktyki i zapobiegania zażywania dopalaczy
83. Anna Kozak podniesienia bezpieczeństwa na ścieżce spacerowej wzdłuż Kłodawki
84. Marta Bejnar-Bejnarowicz wejścia na ogród działkowy z ul. Błotnej
85. Marta Bejnar-Bejnarowicz przejścia pieszego z ul. Wyszyńskiego na ul. Owocową
86. Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości ewentualnego strajku nauczycieli w trakcie egzaminów
87. Marta Bejnar-Bejnarowicz uprzątnięcia miejskich terenów
88. Sebastian Pieńkowski kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 2018 r. na instalacji przetwarzania odpadów komunalnych Chróścik należącej do spółki miejskiej Inneko
89. Sebastian Pieńkowski podniesienia cen za odbiór odpadów przez firmę Inneko
90. Paulina Szymotowicz remontu placu garażowego przy ul. Broniewskiego
91. Piotr Wilczewski umiejscowienia włączników świateł przy ul. Walczaka
92. Piotr Wilczewski umiejscowienia progów zwalniających na ul. Głowackiego
93. Piotr Wilczewski rewitalizacji parku im. Mikołaja Kopernika
94. Piotr Wilczewski wycinki drzew w parku im. Mikołaja Kopernika
95. Piotr Wilczewski nielegalnych składowisk śmieci
96. Piotr Wilczewski oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej
97. Jerzy Synowiec basenu przeciwpożarowego przy zbiegu ulic Kasprowicza i Wyspiańskiego
98. Sebastian Pieńkowski zatrudnienia doradcy Prezydenta Miasta
99.
Sebastian Pieńkowski
budowy trasy pieszo-rowerowej wzdłuż Kłodawki
100. Marta Bejnar-Bejnarowicz zaopatrzenia Wydziału Konsultacji Społecznychi Rewitalizacji w przenośny zestaw nagłośnieniowy

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 
Nr
 
 
 
Nazwisko i imię                                                                                      
Dotyczy Interpelacja lub zapytanie wraz z odpowiedzi
101. Radosław Wróblewski płyty nagrobnej z dawnego cmentarza ewangelickiego
102. Oskar Serpina wejść do ogródków działkowych z ulicy Błotnej
103. Klub Radnych Koalicja Obywatelska podwyżek cen energii elektrycznej
104. Marta Bejnar-Bejnarowicz harmonogramu pracy aptek w ramach dyżuru nocnego
105. Sebastian Pieńkowski najmu mieszkań komunalnych przez osoby nieuprawnione
106. Sebastian Pieńkowski remontu schodów przy ul. Sportowej
107. Marta Bejnar-Bejnarowicz wsparcia rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli
108. Sebastian Pieńkowski porozumienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z miastem dotyczącego przejęcia i prowadzenia gorzowskich szkół artystycznych
109.
Klub Radnych Koalicja Obywatelska
poszukiwania pracowników z przygotowaniem pedagogicznym do obsługi egzaminów zewnętrznych w gorzowskich szkołach
110. Marta Bejnar - Bejnarowicz poprawy bezpieczeństwa przy budowie ulicy Prądzyńskiego
111. Marta Bejnar - Bejnarowicz utworzenia zejścia na Murawy od strony ulicy Promiennej
112. Robert Surowiec realizacji budżetu obywatelskiego
113. Robert Surowiec uregulowania zawodu taksówkarza
114. Marta Bejnar - Bejnarowicz pozostawienia środków w budżecie placówek objętych strajkiem oraz przesunięcia ich na nagrody i dodatki motywacyjne
115. Robert Surowiec wiosennego uprzątnięcia parku przy szpitalu na ul.Walczaka
116. Robert Surowiec dewastacji parku przy szpitalu na ul.Walczaka
117. Robert Surowiec inwentaryzacji parku przy szpitalu na ul.Walczaka
118. Krzysztof Kochanowski remontu ulicy Szmaragdowej w Gorzowie Wlkp.
119. Jerzy Sobolewski przycięcia topoli pry ul.Puszkina
120. Marta Bejnar - Bejnarowicz zwiększenia częstotliwości sprzątania bulwarów nadwarciańskich
121. Marta Bejnar - Bejnarowicz podjęcia inicjatywy w sprawie sprzedaży alkoholu na osiedlu Słonecznym
122. Marta Bejnar - Bejnarowicz postawienia ławki na przystanku początkowym na pętli na Piaskach
123. Marta Bejnar - Bejnarowicz częstszego porządkowania miejsca za pawilonem handlowym na działce 2541/2 na osiedlu Słonecznym
124. Piotr Wilczewski zwiększenia liczby patroli policji oraz sprawdzenia stanu monitoringu miejskiego w centrum Gorzowa Wlkp.
125. Anna Kozak remontu drogi dojazdowej do CKZiU "Medyk"
126. Marta Bejnar - Bejnarowicz ustawienia ławek na osiedlu Dolinki wzdłuż ulicy Głowackiego
127. Marta Bejnar - Bejnarowicz wypowiedzi urzędnika UM na antenie Radia Gorzów w rozmowie o zakazie sprzedaży alkoholu przed meczami
128. Marta Bejnar - Bejnarowicz wykonania tradycyjnych podjazdów dla wózków dziecięcych na schodach do przejść podziemnych na Piłsudskiego i Górczyńskiej
129. Marta Bejnar - Bejnarowicz zabezpieczenia niebezpiecznego miejsca na ulicy Żwirowej
130. Jerzy Synowiec obiektu stojącego przy ul.Młyńskiej
131. Robert Surowiec zwiększenia dofinansowania dla schroniska dla zwierząt
132. Robert Surowiec projektu wprowadzenie butelkomtów
133. Alicja Burdzińska Grażyna Wojciechowska ekshumacji zwłok pacjentów z cmentarza przy ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim
134. Alicja Burdzińska stanu ulicy Wschodniej po opadach deszczu
135. Paulina Szymotowicz kupna biletu MZK z kartą mieszkańca
136. Klub Radnych Koalicja Obywatelska utworzenia publicznych toalet z osobową obsługą
137. Radosław Wróblewski placu zabaw przy ul. Fabrycznej
138. Radosław Wróblewiski naprawy chodnika przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
139. Klub Radnych Koalicja Obywatelska automatów do recyklingu w budynkach użyteczności publicznej i szkołach
140. Piotr Wilczewski remontu nawierzchni dróg na terenie dawnych Zakładów Włókien Chemicznych Stilon
141. Piotr Wilczewski zwiększenia liczby miejc w żłobkach miejskich
142. Piotr Wilczewski rezygnacji z plastikowych jednorazowych opakowań
143. Marta Bejnar - Bejnarowicz mobbingu w miejskiej spółce INNEKO
144. Marta Bejnar - Bejnarowicz projektu edukacyjnego, służącego propagowaniu pamięci i dokonań kobiet, które przysłużyły się rozwojowi naszego miasta
145. Paulina Szymotowicz kupna biletu MZK z kartą mieszkańca
146. Paulina Szymotowicz fotopułapek
147. Paulina Szymotowicz wybiegu dla psów na os.Słonecznym
148. Radosław Wróblewski parkingu przy stacji Gorzów Wielkopolski Wschodni
149.
Klub Radnych
Koalicja Obywatelska
realizacji programu "Bezpieczny Gorzów"
150. Jerzy Synowiec kamienicy przy ul.Garbary
151. Robert Surowiec zalewania ul.Borowskiego
152. Robert Surowiec montażu skrzynki elektrycznej w Parku Róż
153. Robert Surowiec podziału działek na mniejsze parcele
154. Robert Surowiec zamontowania barierki
155. Alicja Burdzińska skorelowania połączeń komunikacji miejskiej
156. Marta Bejnar - Bejnarowicz rozwiązań opracowanych na podstawie "Planu Miasta Gorzowa Wlkp. do zmian klimatu do roku 2030"
157. Jerzy Synowiec niszczejącej kamienicy przy ul.Warszawskiej
158. Jerzy Sobolewski zniszczeń w wyniku planowanego przetargu na działkę przy ul.Strażackiej
159. Anna Kozak zdroju wody pitnej przy pl. Grunwaldzkim
160. Paulina Szymotowicz żłobka i przedszkola na os. Europejskim
161. Paulina Szymotowicz budek lęgowych dla jerzyków
162. Paulina Szymotowicz uporządkowania parku u zbiegu ulic Kostrzyńskiej i Dobrej
163. Paulina Szymotowicz ilości dzieci i młodzieży uczęszczających na lekcje religii/etyki
164. Sebastian Pieńkowski remontu ul. Sikorskiego
165. Sebastian Pieńkowski zachwaszczonych, brudnych chodników i ścieżek rowerowych
166. Sebastian Pieńkowski nadania nazw nowym tramwajom
167. Maria Surmacz sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja i Asnyka
168. Marta Bejnar - Bejnarowicz spotkania trójstronnego: dyrektora Filharmonii Gorzowskiej, dyrektorki Miejskiego Centrum Kultury oraz Prezydenta Miasta
169. Marta Bejnar - Bejnarowicz zanieczyszczenia miejsca rekreacji przy ul. 30 Stycznia
170. Anna Kozak planowanych remontów przejść dla pieszych przy ul.A.Fredry
171. Anna Kozak placu zabaw przy ul.Łużyckiej
172. Marta Bejnar - Bejnarowicz sięgacza ulicy Warszawskiej
173. Marta Bejnar - Bejnarowicz braku odpowiedzi na pisma-wnioski mieszkaniki skierowane do Prezydenta Miasta
174. Piotr Wilczewski utworzenia Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia w Gorzowie
175. Piotr Wilczewski in vitro
176. Piotr Wilczewski rewitalizacji parku Siemiradzkiego
177. Piotr Wilczewski budowy przejazdu rowerowego na ulicy Borowskiego
178. Jacek Sterżeń naprawy urządzeń na placu zabaw przy ul.Łużyckiej
179. Paulina Szymotowicz wody pitnej na sesjach Rady Miasta
180. Radosław Wróblewski parkingu przy dworcu kolejowym Gorzów Wlkp. Wschód
181. Radosław Wróblewski stanu Ronda Santockiego
182. Anna Kozak remontu chodnika w parku Słowiańskim
183. Marta Bejnar - Bejnarowicz obwieszczeń zamieszczanych na BIP dot. wydania zezwoleń na usunięcie drzew
184. Radosław Wróblewski kosza na śmieci na przystanku przy ulicy Fabrycznej
185. Koalicja Obywatelska projektu "Odłóż smartfon i żyj"
186. Robert Surowiec modyfikacji projektu wprowadzenia butelkomatów
187. Alicja Burdzińska nie wydania zgody na Marsz Równości w Gorzowie Wlkp.
188. Oskar Serpina organizacji Dni Gorzowa
189. Oskar Serpina zabezpieczenia placu budowy deptaka przy ul.Sikorskiego
190. Paulina Szymotowicz ilości śmietników na bulwarze
191. Paulina Szymotowicz remontu ulicy Nadbrzeżnej
192. Paulina Szymotowicz Robert Surowiec ilości dzieci i młodzieży uczęszczających na lekcje religii
193. Paulina Szymotowicz remontu ulicy Olimpijskiej
194. Piotr Wilczewski organizacji Marszu Równości
195. Robert Surowiec powstania zielonych przystanków
196. Alicja Burdzińska tworzenia wizerunku miasta Gorzowa Wielkopolskiego
197. Marta Bejnar - Bejnarowicz Strategii Mieszkalnictwa
198. Alicja Burdzińska ulicy Zielnej
199. Alicja Burdzińska prośby (06.08.2019r.) mieszkańców Gorzowa - osiedle Piaski
200. Jan Kaczanowski decyzji o warunkach zabudowy dla potencjalnej budowy inwestycji na działce nr ewid. 250/34 przy ul. Kazimierza Wielkiego

Akapit nr 3 - brak tytułu

 
Nr
 
 
 
Nazwisko i imię                                                                                      
Dotyczy Interpelacja lub zapytanie wraz z odpowiedzi
201. Robert Surowiec zaniedbania nagrobków Powstańców Warszawskich
202. Robert Surowiec efektywnego wykorzystania wód opadowych w Gorzowie Wlkp.
203. Robert Surowiec sprzedaży działki na osiedlu Piaski
204. Alicja Burdzińska wizerunku miasta Gorzowa Wlkp.
205. Marta Bejnar - Bejnarowicz wniosku mieszkańców ul. Teatralnej dot. dostępu do terenu szpitala przy ul. Warszawskiej
206. Oskar Serpina decyzji o warunkach zabudowy dla potencjalnej inwestycji na działce nr ewid. 250/34 przy ulicy Kazimierza Wielkiego
207. Marta Bejnar - Bejnarowicz spływających wód z terenu DPS (ul. Podmiejska)
208. Marta Bejnar - Bejnarowicz remontu ul. Dobrej
209. Albert Madej utrzymania zieleni miejskiej
210. Robert Surowiec budowy wytwórni mas bitumicznych
211. Robert Surowiec pojemników na zbiórkę odzieży
212. Robert Surowiec wjazdów na podwórka
213. Robert Surowiec wysokości opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
214. Paulina Szymotowicz rozdziału biletów na darmowe imprezy miejskie
215. Paulina Szymotowicz zaplanowania lekcji religii
216. Paulina Szymotowicz ilości patroli straży miejskiej oraz policji
217. Paulina Szymotowicz remontu placu garażowego przy ul. Broniewskiego
218. Jan Kaczanowski           Marcin Kurczyna regulacji płacowych w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych
219. Marta Bejnar - Bejnarowicz propozycji utworzenia zbiornika małej retencji w okolicy ulicy Borowskiego
220. Marta Bejnar - Bejnarowicz wykonania modeli hydrologicznych
221. Marta Bejnar - Bejnarowicz projektu Systemu Zieleni w Mieście
222. Marta Bejnar - Bejnarowicz odprowadzania wód opadowych z jezdni
223. Marta Bejnar - Bejnarowicz utworzenia Katalogu Dobrych Praktyk z wytycznymi dla planistów i projektantów
224. Marta Bejnar - Bejnarowicz przejścia pomiędzy ulicą Gwiaździstą a Słoneczną
225. Marta Bejnar - Bejnarowicz zatoki autobusowej przy ul. Kosynierów Gdyńskich (Hotel Mieszko)
226. Jan Kaczanowski           Marcin Kurczyna wielkości środków przeznaczonych na sport
227. Robert Surowiec godzin zakończenia lekcji
228. Robert Surowiec zaniedbania młodych drzew
229. Piotr Wilczewski budowy wytwórni mas bitumicznych
230. Jan Kaczanowski           Marcin Kurczyna zaproponowania w budżecie miasta na 2020 rok środków na planowaną rozbudowę Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z O.O. w Gorzowie Wlkp.
231. Radosław Wróblewski naprawy schodów przy ulicy Chrobrego
232. Radosław Wróblewski usunięcia uszkodzonej studzienki na chodniku przy ulicy Jagiellończyka
233. Radosław Wróblewski naprawy słupka przy chodniku na ulicy Śląskiej
234. Jan Kaczanowski           Marcin Kurczyna zmiany uchwały dot. finansowania sportu
235. Robert Surowiec wybudowania bloku na boisku
236. Robert Surowiec niebezpiecznego placu zabaw
237. Marta Bejnar - Bejnarowicz postulatów wniesionych przez Gorzowską Radę Seniorów
238. Piotr Wilczewski budowy ścieżki rowerowej
239. Piotr Wilczewski umieszczenia napisu "I love Gorzów"
240.
Piotr Wilczewski
Paulina Szymotowicz
oznaczenia ulic
241. Albert Madej remontu ulicy Wylotowej
242. Albert Madej akcji plakatowo bilboardowej przed wyborami parlamentarnymi
243. Krzysztof Kochanowski montażu lustra drogowego przy ulicy Mościckiego
244. Marta Bejnar - Bejnarowicz montowania na przejściach dla pieszych oznakowań dla osób niedowidzących (płytki z wypustkami)
245. Marta Bejnar-Bejnarowicz ścieżki rowerowej nad Wartą
246. Marta Bejnar-Bejnarowicz zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej
247. Krzysztof Kochanowski zainstalowania oświetlenia na ul.Zielona Kotlina
248. Krzysztof Kochanowski budowy drogi wraz z oświetleniem na ulicy Koralowej w Gorzowie Wielkopolskim
249. Marta Bejnar - Bejnarowicz dojazdu do budynków zlokalizowanych przy ulicy Slonecznej
250. Anna Kozak Przystanków Wiedeńskich
251. Marta Bejnar - Bejnarowicz remontu placu zabaw
252. Anna Kozak zagospodarowania terenu na skwerze przy pomniku Śfinstera
253. Robert Surowiec kwot subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz udziałów od osób fizycznych
254. Robert Surowiec modernizacji przejścia dla pieszych
255. Robert Surowiec warsztatów o pielęgnacji osób starszych
256. Robert Surowiec schroniska dla zwierząt
257. Jerzy Synowiec obiektu przy ulicy Wyszyńskiego
258. Jerzy Synowiec obiektu przy ulicy Mieszka I
259. Paulina Szymotowicz likwidacji pozostałości po lampach oświetleniowych
260.
Paulina Szymotowicz
Piotr Wilczewski
tabliczek informacyjno-pamiątkowych dotyczących wykopalisk archeologicznych
261. Paulina Szymotowicz biletów ulgowych dla studentów studiów zaocznych
262. Jerzy Synowiec składu materiałów budowlanych u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Borowskiego
263. Jerzy Synowiec obiektu budowlanego przy ulicy Warszaskiej
264. Jerzy Synowiec obiektu przy ulicy Młyńskiej
265. Jerzy Synowiec obiektu budowlanego przy ulicy Wyszyńskiego
266. Jerzy Synowiec obiektu przy ulicy Teatralnej
267. Jerzy Synowiec obiektu przy ulicy Kazimierza Wielkiego
268. Jerzy Synowiec obiektu przy ulicy Warszawskiej
269. Jerzy Synowiec obiektu przy ulicy Spichrzowej
270. Krzysztof Kochanowski zainstalowania oświetlena na ul. Zielona Kotlina
271. Jerzy Synowiec przejścia podziemnego przy ul. Pilsudskiego
272. Jerzy Synowiec nawierzchni drogowej na ulicy Krasińskiego
273. Jerzy Synowiec kamienic na rogu ulic Łokietka i 30-stycznia
274. Jerzy Synowiec nieczynnej pijalni piwa przy ul.Drzymały
275. Jerzy Synowiec obiektu przy ul.Szpitanej
276.
Anna Kozak
Halina Kunicka
Paulina Szymotowicz
udostępnienia drogi na czas remontu
277. Sebastian Pieńkowski remontu drogi przy ul.Bogusławskiego
278. Sebastian Pieńkowski remontu terenu giełdy towarowo - samochodowej przy ul.Szczecińskiej 25 w Gorzowie Wielkopolskim
279. Sebastian Pieńkowski kompleksowej modernizacji targowiska miejskiego z przebudową hali przy ul. Targowej
280. Sebastian Pieńkowski zadłużenia mieszkańców w ZGM
281. Krzysztof Kochanowski przebudowy ulicy Sosabowskiego
282. Marta Bejnar - Bejnarowicz konkursu na stanowisko Prezesa grupy kapitałowej Inneko oraz Spółki GTBS
283. Jerzy Synowiec opuszczonego domu na ulicy Walczaka
284. Jerzy Synowiec resztek budynku przy ul. Walczaka
285. Jerzy Synowiec parceli przy ul. Walczaka zabudowanej garażami
286. Jerzy Synowiec obiektu budowlanego na ul. Walczaka
287. Jerzy Synowiec resztek obiektu budowlanego na ul. Walczaka
288. Jerzy Synowiec pojazdów parkujących na skrzyżowaniu ulic Dunikowskiego i Fredry
289. Anna Kozak poprawienia nawierzchni dróg w obrębie okręgu Staszica
290. Jerzy Synowiec budynku mieszkalnego przy ulicy Kosynierów Gdyńskich
291. Jerzy Synowiec budynku mieszkalnego przy ulicy Garbary
292. Jerzy Synowiec budynku przy ulicy Obotryckiej (dawna drukarnia)
293. Jerzy Synowiec budynków znajdujących się na ulicy Wał Okrężny
294. Jerzy Synowiec dawnego hotelu "Metalowiec" przy ulicy Szczecińskiej
295. Jerzy Synowiec dawnego kina "Słońce" przy ulicy Chrobrego
296.
Jan Kaczanowski
Krzysztof Kochanowski
uwzględnienia w przyszłorocznym budżecie  miasta modernizacji ul. Bogusławskiego
297. Marta Bejnar-Bejnarowicz zastosowania dobrych praktyk w zakresie realizacji Budżetu Obywatelskiego
298. Marta Bejnar-Bejnarowicz przestrzeni przy budynku z mieszkaniami socjalnymi "Metalowiec"
299. Marta Bejnar-Bejnarowicz problemów i realnego zapotrzebowania na usługi komunikacji miejskiej wśród uczniów
300. Robert Surowiec wybudowania chodnika antysmogowego

Akapit nr 4 - brak tytułu

 
Nr
 
 
 
Nazwisko i imię                                                                                      
Dotyczy Interpelacja lub zapytanie wraz z odpowiedzi
301. Robert Surowiec kart dla osób niepełnosprawnych
302. Robert Surowiec autobusu SOS
303. Robert Surowiec rewitalizacyjnego budżetu obywatelskiego
304. Robert Surowiec projektu teleopieka dla osób po 60 roku życia
305. Marta Bejnar-Bejnarowicz prośby mieszkańców o utworzenie autobusu , który byłby zbieżny z dotychczasową linią T4
306. Jerzy Synowiec dawnej kaplicy przy ulicy Teatralnej
307. Jerzy Synowiec budynku przy ulicy Łużyckiej
308. Jerzy Synowiec parceli przy ulicy Krasińskiego przy stadionie "Warty"
309. Jerzy Synowiec parceli przy ulicy Krasińskiego (niegdyś pawilon motoryzacyjny)
310. Jerzy Synowiec parceli przy ulicy Drzymały
311. Jerzy Synowiec parceli przy ulicy Spichrzowej
312. Jerzy Synowiec parceli przy ulicy Chrobrego
313. Jerzy Synowiec parceli przy ulicy Dworcowej
314. Jerzy Synowiec parceli przy ulicy Warszawskiej
315. Jerzy Synowiec parceli przy ulicy 30 stycznia
316. Jerzy Synowiec parceli przy ulicy Obotryckiej
317. Oskar Serpina odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania przejść przy ulicach Matejki i Olimpijskiej
318. Oskar Serpina przebudowy ulicy Sosabowskiego
319. Oskar Serpina zwiększenia środków finansowych na sport
320. Marta Bejnar-Bejnarowicz ławek w okolicy fontanny Motylii
321. Marta Bejnar-Bejnarowicz wypowiedzi Pani Wiceprezydent Surmacz dot. nowego stadionu lekkoatletycznego
322. Sebastian Pieńkowski przedsiębiorców przy ul. Hawelańskiej
323. Sebastian Pieńkowski nowych nasadzeń przy ul. Gen. W. Sikorskiego
324. Sebastian Pieńkowski zatrudniania nauczycieli bez kwalifikacji
325. Albert Madej przeprowadzenia testu zmiany organizacji ruchu w rejonie ulic Hawelańskiej i Wełniany Rynek
326. Sebastian Pieńkowski remontu ul. Okólnej
327. Sebastian Pieńkowski remontu elewacji słynnego, gorzowskiego gastronomika
328. Jerzy Sobolewski zaległości mieszkańców z tytułu opłat za czynsz
329. Jerzy Sobolewski windy przy siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
330. Robert Surowiec naprawy drogi na ul. Krasińskiego od stadionu Warty do Mieszka
331. Robert Surowiec utrudnienia wjazdu na podwórze mieszkańcom ul. Krzywoustego 15
332. Robert Surowiec nie działającej lampy przy MCK
333. Robert Surowiec powstania stref o nazwie Kiss&Ride
334. Robert Surowiec umożliwienia wykupu bezprzetargowego mieszkania po rodzicach
335. Robert Surowiec oświetlenia na przejściach dla pieszych
336. Robert Surowiec braku oznakowania ronda na skrzyżowaniu Kazimierza Wielkiego i Czarneckiego
337. Sebastian Pieńkowski użytkowania wieczystego
338. Sebastian Pieńkowski gruntownego remontu ul. Kościuszki i Bohaterów Lenino
339. Sebastian Pieńkowski kosztów imprez miekskich
340. Sebastian Pieńkowski modernizacji stadionu lekkoatletycznego przy ul. Krasińskiego
341. Sebastian Pieńkowski zmiany regulaminu przyznawania Stypendiów Naukowych i Artystycznych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
342. Sebastian Pieńkowski budowy ul. Brukselskiej
343. Sebastian Pieńkowski wyposażenia boisk przy ul.Olimpijskiej
344. Sebastian Pieńkowski pieców na paliwo stałe
345. Sebastian Pieńkowski eko-patroli straży miejskiej
346.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz
dostosowania siatki połączeń do potrzeb uczniów
347. Krzysztof Kochanowski odłowu dzikich zwierząt w Gorzowie Wielkopolskim
348. Jerzy Synowiec parceli vis a vis Urzędu Wojewódzkiego służącej za dziki parking
349. Jerzy Synowiec parceli przy ulicy Dąbrowskiego
350. Jerzy Synowiec parceli przy ulicy Błotnej
351. Jerzy Synowiec zaniedbanego, opuszczonego sklepiku przy ulicy Drzymały
352. Jerzy Synowiec ulicy Granicznej
353. Jerzy Sobolewski darmowych przejazdów komunikacją miejską dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych
354. Jerzy Sobolewski zwiększenia patroli pod sklepami monopolowymi
355. Paulina Szymotowicz stanu kamienic komunalnych w obszarze Nowego Miasta
356. Paulina Szymotowicz utwardzenia ścieżek na gorzowskim cmentarzu komunalnym
357. Paulina Szymotowicz zakazu parkowania na ścieżce rowerowej przy ul. Kostrzyńskiej
358. Paulina Szymotowicz barierek wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Kostrzyńskiej
359. Robert Surowiec zagrażających pojemników na odzież
360. Robert Surowiec systemów monitorujących stan zanieczyszczenia powietrza
361. Robert Surowiec zbyt dużej ilości soli na ulicy zimą
362. Robert Surowiec przechylającej się kamienicy na ul. Łokietka 17
363. Robert Surowiec pomocy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św.
364. Robert Surowiec postawienia wieszaków na odzież
365. Anna Kozak segregacji śmieci na gorzowskim cmentarzu
366. Anna Kozak zapytanie w sprawie sprawowania opieki nad uczniami w zakresie dostępu do opieki stomatologicznej
367. Robert Surowiec prawdziwych festiwali latem
368. Robert Surowiec zakupienia budek ocieplanych dla kotów w mieście
369. Robert Surowiec klasyfikacji dzieci do przedszkoli i żłobków poprzez szczepienia
370. Anna Kozak lepszego oznakowania przejść dla pieszych
371. Anna Kozak poprawy widoczności na rondzie Wyszyńskiego
372. Anna Kozak oświetlenia na Psiej Polanie w Parku Górczyńskim
373. Sebastian Pieńkowski walki z cukrzycą
374. Sebastian Pieńkowski repatriacji do Polski osób o polskich korzeniach
375. Sebastian Pieńkowski sposobu mierzenia odległości miejsc sprzedaży i podawania alkoholu od obiektów chronionych
376. Sebastian Pieńkowski umowy najmu gorzowskiego przedsiębiorcy
377. Sebastian Pieńkowski gorzowskiego programu targowego
378. Sebastian Pieńkowski budowy hali sportowej i hotelu przy CSR Słowianka
379. Sebastian Pieńkowski zmiany punktacji do przedszkoli i żłobków w ramach postępowania rekrutacyjnego
380. Sebastian Pieńkowski egzekwowania obowiązku szczepienia ochronnego
381. Sebastian Pieńkowski skargi na kadrę kierowniczą Wydziału Spraw Społecznych
382. Sebastian Pieńkowski funkcjonowania pola golfowego
383. Sebastian Pieńkowski budowy Centrum Edukacji i Biznesu przy ul.Warszawskiej
384. Sebastian Pieńkowski budowy ul.Kostrzyńskiej
385. Sebastian Pieńkowski budowy ul. E.Walczaka i E.Zawadzkiej
386. Sebastian Pieńkowski zabudowy terenu przy ul.Janockiego
387. Sebastian Pieńkowski budynku zwanego "Przemysłówką"
388. Sebastian Pieńkowski funkcjonowania CSR "Słowianka" Sp.z o.o.
389. Sebastian Pieńkowski funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sztuki
390. Sebastian Pieńkowski funkcjonowania Jazz Clubu "Pod filarami"
391. Sebastian Pieńkowski funkcjonoania Miejskiego Centrum Kultury
392. Sebastian Pieńkowski funkcjonowania CEA Filharmonia Gorzowska
393. Sebastian Pieńkowski podziału środków finansowych na sport w 2020 r.
394. Radosław Wróblewski remontu ulicy Śląskiej
395. Radosław Wróblewski remontu ulicy Śląskiej
396. Sebastian Pieńkowski budowy parkingu przy Gorzowskiej Lecznicy Specjalistycznej
397. Sebastian Pieńkowski przebudowy ulicy Myśliborskiej
398. Sebastian Pieńkowski remontu ulicy Kombatantów
399. Sebastian Pieńkowski modernizacji szkoły podstawowej nr 1 przy ul.Dąbrowskiego
400. Sebastian Pieńkowski pozyskanych, rządowych środków finansowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Matuszek, Agnieszka Szkudlarek, Barbara Szkudlarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wydział merytoryczny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-13 11:38:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Szkudlarek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-13 11:38:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Barbara Szkudlarek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-07 14:07:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9723 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »