ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2020 rok

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Interpelacje i odpowiedzi kadencji VIII 2018-2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
2020 ROK
Nr
 
 
 
Nazwisko i imię                                                                                      
Dotyczy Interpelacja lub zapytanie wraz z odpowiedzi
1. Marta Bejnar-Bejnarowicz inicjatywy "Akcja Choinka"
2. Marta Bejnar-Bejnarowicz prośby o uprzątnięcie terenu
3. Jerzy Synowiec skupisk garaży przy ul. Teatralnej i Spichrzowej
4. Jerzy Synowiec obiektu MCK przy ul. Drzymały
5. Jerzy Synowiec ulicy Błotnej
6. Jerzy Synowiec zasad sypania soli na ulicach Gorzowa
7. Radosław Wróblewski opłat abonamentowych za parkowanie na terenie miasta
8. Robert Surowiec zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
9. Robert Surowiec nocnej prohibicji
10. Robert Surowiec osób starszych i niepełnosprawnych
11. Robert Surowiec obwodów łowieckich
12. Robert Surowiec naliczonych kar dla kandydatów w wyborach parlamentanych
13.
Anna Kozak
Jerzy Sobolewski
utworzenia dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Szarych Szeregów
14.
Anna Kozak
Jerzy Sobolewski
postawienia pojemników na odpady przy ul. Szarych Szeregów
15. Piotr Wilczewski podjazdu dla wózków
16. Piotr Wilczewski koszy na śmieci
17. Piotr Wilczewski SPAM-u na przystankach
18. Robert Surowiec wprowadzenia w przestrzeń miejską zieleni
19. Robert Surowiec zakupu specjalnego policyjnego samochodu
20. Robert Surowiec płaskorzeźby upamiętniającej zamach na Prezydenta Gdańska
21. Robert Surowiec segregacji odpadami
22. Robert Surowiec mobilnych zespołów psychiatrycznych
23. Jerzy Synowiec cmentarza świętokrzyskiego
24. Robert Surowiec postawienia pojemników na odpady
25. Robert Surowiec stołu szachowo-warcabowego
26. Robert Surowiec rewitalizacji zieleni na ul. Kobylogórskiej 103
27. Anna Kozak remontu schodów w parku Słowiańskim
28. Anna Kozak prawidłowego oznaczenia przejść dla pieszych przy rondzie Kasprzaka
29. Anna Kozak prawidłowego oznaczenia ronda Kasprzaka w Gorzowie
30. Sebastian Pieńkowski cmentarza świętokrzyskiego
31.
Marta
Bejnar - Bejnarowicz
rewizji systemu komunikacji zbiorowej w Gorzowie
32.
Marta
Bejnar - Bejnarowicz
zmiany polityki i działań w celu zachowania walorów i zasobów środowiska naturalnego w stanie umożliwiającym korzystanie z nich przez obecne i przyszłe pokolenia
33.
Marta
Bejnar - Bejnarowicz
parku przyszpitalnego przy ul. Walczaka
34. Radosław Wróblewski remontu ulicy Śląskiej
35. Robert Surowiec nieprawidłowego zarządzania nieruchomościami przez ADM
36. Robert Surowiec studzienek kanalizacyjnych
37. Robert Surowiec kar dla Komitetów Wyborczych
38. Robert Surowiec klasyfikacji dzieci do przedszkoli poprzez szcepienia
39. Robert Surowiec drenażu na odpady na rzekach
40. Robert Surowiec zabierania miejsc parkingowych przy Zespole Szkół Gastronomicznych
41. Robert Surowiec przygotowań programu in vitro
42. Robert Surowiec wyremontowania auli w szkole
43. Robert Surowiec dopłat dla miszkańców na wodę deszczową
44. Robert Surowiec przygotowań Urzędu Miasta do ustawy o elektro mobilności
45.
Alicja Burdzińska
Radosław Wróblewski
"Kwartału Rodziny" w ramach Dni Gorzowa 2020
46. Jan Kaczanowski rozbiórki filarów po moście szkoleniowym na terenie Rezerwatu Przyrody Gorzowskie Murawy
47.
Marta
Bejnar - Bejnarowicz
zapewnienia środków higieny uczniom gorzowskich szkół
48.
Jan Kaczanowski
Marcin Kurczyna
nowelizacji obowiązującej uchwały budżetowej na 2020 rok
49. Klub Radnych Koalicja Obywatelska pakietu rozwiązań służących ochronie gorzowskich przedsiębiorców
50. Klub Radnych Koalicja Obywatelska przeznaczenia środków dla gorzowskiego szpitala
51. Klub Radnych Koalicja Obywatelska organizacji imprez miejskich
52. Jerzy Synowiec wiaty na rowery obok galerii "Park 111"
53. Klub Radnych Koalicja Obywatelska opłat ponoszonych przez organizacje pozarządowe za lokale miejskie
54.
Piotr Wilczewski
Paulina Szymotowicz
rezygnacji z druku materiałów na sesję i komisję
55. Klub Radnych Koalicja Obywatelska zniesienia opłat za pobyt w żłobkach miejskich
56. Klub Radnych Koalicja Obywatelska kontynuacji projektu Akademii Młodych Orłów w Gorzowie Wlkp.
57. Radosław Wróblewski Programu Wsparcia Przedsiębiorców w ramach Gorzowskiej Dychy na rok 2020
58.
Klub Radnych
Koalicja Obywatelska
udostępnienia spisów wyborców w Gorzowie Wlkp.
59. Patryk Broszko usunięcia popjazdu mechanicznego
60. Piotr Wilczewski przekazania środków z programu In Vitro
61. Piotr Wilczewski ukorzenienia drzew na skarpie wzdłuż ulicy Warszawskiej
62. Jerzy Synowiec pawilonu handlowego przy ulicy Warszawskiej
63.
Marta
Bejnar - Bejnarowicz
przestrzeni na ulicach dla rowerzystów
64. Oskar Serpina opracowania turystycznej aplikacji mobilnej
65.
Marta
Bejnar - Bejnarowicz
tabletu radnego
66.
Marta
Bejnar - Bejnarowicz
koszenia trawników
67. Piotr Wilczewski rynku przy ul. św. Jerzego
68.
Klub Radnych
Koalicja Obywatelska
segregacji śmieci na gorzowskim cmentarzu
69.
Klub Radnych
Koalicja Obywatelska
stanu realizacji inwestycji zgłaszanych przez radnych do budżetu 2020r.
70.
Marta
Bejnar - Bejnarowicz
spisów wyborców
71. Piotr Wilczewski ustawienia znaków zakazu zatrzymywania się na ulicy Siewnej
72. Radosław Wróblewski finansowania placówki opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez Fundację im. Janusza Korczaka
73. Krzysztof Kochanowski remontu ulicy Szmaragdowej w Gorzowie Wlkp
74.
Marta
Bejnar - Bejnarowicz
zakupu kolorowego skanera do BRM
75. Albert Madej organizacji ruchu oraz miejsc parkingowych na ulicy Zbąszyńskeij
76. Anna Kozak poprawienia i utwardzenia nawierzchni ulicy Alabastrowej w Gorzowie Wlkp.
77.
Marta
Bejnar - Bejnarowicz
Anna Kozak
Piotr Wilczewski
przechowywania dokumentacji w placówkach oświatowo - wychowawczych
78.
Radosław Wróblewski
Alicja Burdzińska
grobów pionierów miasta
79.
Marta
Bejnar - Bejnarowicz
koszenia trawników
80. Robert Surowiec WYCOFANA  
81. Robert Surowiec barierki do lokalu wyborczego
82. Robert Surowiec wykupu mieszkań z przydziału PKP
83. Robert Surowiec zniesienia opłat dla rodzin zasłużonych pionierów
84. Robert Surowiec znaku koło katedry
85. Robert Surowiec zajezdni autobusowej pod arsenałem
86. Robert Surowiec utworzenia przejazdu rowerowego z pasami ograniczenia prędkości
87. Robert Surowiec postawienia lustra przy Zespole Szkół Ekonomicznych
88.
Marta
Bejnar - Bejnarowicz
zmiany lokalizacji przystanku początkowego T2
89.
Marta
Bejnar - Bejnarowicz
zmiany organizacji ruchu na drodze dojazdowej wzdłuż Kazimierza Wielkiego
90. Jerzy Synowiec dawnej łaźni miejskiej
91. Jerzy Synowiec posesji u zbiegu ulic Warszawskiej i Głowackiego
92. Robert Surowiec wycięcia a w zamian posadzenia nowego drzewa
93. Robert Surowiec hałasu w ciągu nocy
94. Robert Surowiec zaostrzenia zasad zabezpieczeń na ul. Drzymały
95. Robert Surowiec rozpadającego się murka
96.
Marta
Bejnar - Bejnarowicz
prośby o otworzenie niszy
97. Grażyna Wojciechowska stosunków międzyludzkich panujących w placówce
98. Paulina Szymotowicz instalowania hydrobuforów przy nowych nasadzeniach
99. Paulina Szymotowicz utworzenia Zielonego Budżetu Obywatelskiego
100. Paulina Szymotowicz barierek na rogu Alei 11 Listopada i pl.Słonecznego

Akapit nr 2 - brak tytułu

101. Paulina Szymotowicz budowy drogi dojazdowej na os. Europejskie
102.
Paulina Szymotowicz
Anna Kozak
zachowania murku przy ul. Bolesława Chrobrego
103.
Marta
Bejnar - Bejnarowicz
posadzenia drzewa na placu zabaw przy ulicy Dąbrowskiego/Mickiewicz
104.
Jery Synowiec gorzowskiego skateparku
105. Marta
Bejnar-Bejnarowicz
utworzenia w Gorzowie Centrum Organizacji Pozarządowych
106. Jerzy Synowiec usunięcia usterek i niedoróbek chodnika przy ulicy Sikorskiego
107. Radosław Wróblewski usunięcia wystających metalowych kołków umiejscowionych przy ławeczkach znajdujących się za sceną przy kościele katedralnym
108. Radosław Wróblewski usunięcia śmieci przy kamienicy na ul. 30 Stycznia interpelacja
109.
Jan Kaczanowski
Grażyna Wojciechowska
wykorzystania dochodów w gorzowskich jednostkach oświatowych
110. Radosław Wróblewski powołania w Urzędzie koordynatora ds. dostępności
111. Radosław Wróblewski programów informacyjnych i szkoleń w gorzowskich szkołach z zakresu kompetencji niezbędnych w pracy w czasie epidemii
112. Radosław Wróblewski remontu siedziby oraz doposażenia w narzędzia diagnostyczne i sprzęt do terapii Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przy ulicy Czereśniowej
113. Jan Kaczanowski poprawy warunków lokalowych Domu Dziennego Pobytu
114. Marta Bejnar-Bejnarowicz ulicy Koralowej
115. Marta Bejnar-Bejnarowicz trampoliny na kwadracie
116. Jan Kaczanowski terenu w kwartale ulic Kosynierów Gdyńskich, 30-ego Stycznia, Armii Polskiej i Bolesława Krzywoustego
117. Paulina Szymotowicz karty mieszkańca dla młodzieży i studentów uczących się w Gorzowie
118. Paulina Szymotowicz systemu bezpieczeństwa mieszkańców
119. Marta Bejnar-Bejnarowicz pielęgnacji trawników w parku przy ulicy Wawrzyniaka
120. Robert Surowiec koszy na psie odchody
121. Anna Kozak pojawiających się w mieście dzików
122. Anna Kozak przycięcia koron drzew przy ulicy Chopina w Gorzowie Wlkp.
123. Marta Bejnar-Bejnarowicz niezapewnienia dostępu do lokali z wejściami z ulicy osobom niepełnosprawnym przy przebudowie ulicy Sikorskiego
124. Jerzy Synowiec dróżki łączącej ulicę Herberta z ulicą Sikorskiego
125. Jerzy Synowiec rozbiórki obiektu
126. Piotr Wilczewski stworzenia "listy kontrolnej" dla każdej inwestycji realizowanej w mieście
127. Piotr Wilczewski stworzenia miejsc piknikowych na terenie miasta
128. Piotr Wilczewski remontu fontanny w parku im. Mikołaja Kopernika
129. Piotr Wilczewski WYCOFANA  
130. Piotr Wilczewski stworzenia Miejskiego Centrum Edukacji
131. Piotr Wilczewski stworzenia przewodnika po gorzowskich muralach
132. Piotr Wilczewski ogłoszenia konkursu na stworzenie spójnego systemu oznaczenia gorzowskich ulic
133. Piotr Wilczewski rozbudowy skateparku
134. Piotr Wilczewski umiejscowienia w parkach miejskich ławek z przewijakami
135. Marta Bejnar-Bejnarowicz propozycji zgłoszenia miasta do programu "Raport o stanie gminy-kolejny obowiązek czy narzędzie dla mieszkańców i władz"
136. Marta Bejnar-Bejnarowicz propozycja zwiększenia środków na likwidację barier architektonicznych w przestrzeniach ogólnodostępnych
137. Marta Bejnar-Bejnarowicz propozycji podjęcia przez miasto działań na rzecz kojarzenia organizacji pozarządowych z biznesem- pod patronatem miasta
138. Marta Bejnar-Bejnarowicz propozycja utworzenia w Gorzowie Centrum Organizacji Pozarządowych
139. Alicja Burdzińska instalacji świetlnej nad Gorzowem Wielkopolskim
140. Marta Bejnar-Bejnarowicz zamknięcia basenów dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego interpelacja
141. Marta Bejnar-Bejnarowicz wyrównania nawierzchni ulicy Bazaltowej
142. Klub Radnych Koalicja Obywatelska utworzenia funduszu wsparcia kultury w Gorzowie Wielkopolskim
143. Halina Kunicka remontu ulic: Słonecznej, Pl. Słoneczny wraz z chodnikami
144. Marta Bejnar-Bejnarowicz planowanego remontu ulicy Puszkina

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wydział merytoryczny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-03 10:10:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Szkudlarek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-03 10:12:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Barbara Szkudlarek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-21 14:26:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5284 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »