ˆ

2020 rok

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-01-07 08:30:09 przez Adrian Ejchsztat

Akapit nr - brak tytułu

 
Nr Przedmiot wniosku Wniosek wraz z odpowiedzią
1 pozwolenia na budowę instalacji zbiornikowych na gaz płynny plik
2 inwestycje miejskie plik
3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy farm fotowoltaicznych plik
4 decyzje o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych plik
5 prezydenci miasta w latach 1990 - 2002 plik
6 budowa drogi łączącej Os. Europejskie z ulicą Myśliborską plik
7 rezygnacja Pana Mariusza Wróbla z funkcji dyrektora Filharmonii Gorzowskiej plik
8 dokumentacja związana z budową wytwórni mas bitumicznych plik
9 użytkowanie samochodów służbowych plik
10 utworzenie Centrum Usług Wspólnych Oświaty plik
11 koszt organizacji Sylwestra miejskiego 2018 plik
12 placówki świadczące bezpłatne usługi dla weteranów plik
13 modernizacja wschodniego wylotu DK 22 w Gorzowie Wlkp. plik
14 zaświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości plik
15 naprawa progu zwalniającego na ul. Dunikowskiego plik
16 gospodarowanie odpadami komunalnymi plik
17 pozwolenia na budowę dla wskazanej działki plik
18 informacje dotyczące centrum przesiadkowego plik
19 przeznaczenie wskazanej działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego plik
20 gospodarka leśna na wskazanej działce plik
21 pochodzenie gleb na wskazanej działce plik
22 ochrona konserwatorska dotycząca wskazanej działki plik
23 dostęp do drogi publicznej dla wskazanej działki plik
24 kontrola wydatkowania środków przez klub sportowy plik
25 składki ZUS za pracowników Straży Miejskiej plik
26 sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2019 rok plik
27 urządzenia badające jakość powietrza plik
28 ubezpieczenia zawarte przez Miasto plik
29 strefa rewitalizacji na wskazanej działce plik
30 roszczenia reprywatyzacyjne w stosunku do wskazanej działki plik
31 formy ochrony przyrody ustanowione na wskazanej działce plik
32 oferty dotyczące zadania "Strategia elektromobilności Miasta Gorzowa Wlkp." plik
33 kosze na psie odchody plik
34 dotacje dla KS Stal plik
35 podmiot odpowiedzialny za utrzymanie chodnika przy ul.Kasprowicza plik
36 oferty dotyczące zadania "Strategia elektromobilności Miasta Gorzowa Wlkp." plik
37 pozwolenia na budowę dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych plik
38 decyzje o warunkach zabudowy terenu i o pozwoleniu na budowę w 2019 roku plik
39 oferty na wskazane zadania plik
40 opinia do projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego plik
42 koszt przebudowy ulicy Ułanów plik
43 zbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Dobrej plik
44 inicjatywa lokalna plik
45 pomiary natężenia ruchu w latach 2014 - 2019 plik
46 wycinka drzew przy ul. Niepodległości plik
47 opracowanie Strategii elektromobilności Miasta Gorzowa Wlkp. plik
48 usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w roku 2019 plik
49 zakup nowych autobusów elektrycznych plik
50 inwestycje w promieniu 1 km od wskazanej nieruchomości plik
51 Strategia elektromobilności Miasta Gorzowa Wlkp. plik
52 informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych plik
53 kontrola w klubie sportowym plik
54 realizacja zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego plik
55 decyzje o warunkach zabudowy dla wskazanej działki plik
56 pozyskanie i wykorzystanie środków unijnych plik
57 informacje o podatku od nieruchomości plik
62 decyzje o warunkach zabudowy dla wskazanej działki plik
63 koszty funkcjonowania płatnej strefy parkowania w 2019 roku plik
64 koszt funkcjonowania komunikacji miejskiej w 2019 roku plik
« powrót do poprzedniej strony