ˆ

Kwalifikacja Wojskowa

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2022 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Kwalifikacja wojskowa 2022 r.
 
1. Kwalifikacja wojskowa na terenie miasta Gorzowa Wlkp. odbywać się będzie:
w terminie od 09.05.2022 r. do 03.06.2022 r.
  
2. Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej:
 
Przystań Sportów Wodnych w Gorzowie Wlkp.
ul. Fabryczna 175,
od godz. 8:00 do godz. 12:00 ( Pn. – Pt.),
telefon kontaktowy 95 7 355 586 Wydział Spraw Obywatelskich.
 
3. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
     1) mężczyźni urodzeni w 2003 roku
     2) mężczyźni urodzeni w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii  zdolności do czynnej służby wojskowej
     3) osoby urodzone w  latach 2001-2002, które:
         a.  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
         b.  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust 4 i 4b ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
     4) kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.
     5)osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Bagińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-21 11:30:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Domżał
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-21 11:31:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Domżał
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-21 11:31:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
666 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2021 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

            Kwalifikacja wojskowa 2021 r.
 
1.Kwalifikacja wojskowa na terenie miasta Gorzowa Wlkp. odbywać się będzie:

w terminie od 06.09.2021 r. do 12.10.2021 r.
( z wyłączeniem dni: 27.09-03.10.2021 r. )
 
 
2.Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej:
 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4, sala sesyjna (niski parter)
od godz. 8:00 do godz. 12:00 ( Pn. – Pt.),
telefon kontaktowy 95 7 355 586 Wydział Spraw Obywatelskich.
 
 
 
3. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
 
               1) mężczyźni urodzeni w 2002 roku,
               2) mężczyźni urodzeni w latach 1997 – 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii  zdolności do czynnej służby wojskowej
               3) osoby urodzone w  latach 2000-2001, które:
a. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
            4. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
            5. Kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą   naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Bagińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-26 14:25:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Domżał
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-26 14:25:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Domżał
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-26 14:25:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
756 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z rozporządządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej, zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r., dzień 13 marca 2020 r. jest ostatnim dniem, w którym odbywa się kwalifikacja wojskowa. Wezwania wydane przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego osobom do stawienia się na kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca 2020 r. tracą ważność.
 
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
 
Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. poz. 1981) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres od dnia 3 lutego do dnia 13 marca 2020 r.
§ 2. Tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r.
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński
Minister Obrony Narodowej: wz. W. Skurkiewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Bagińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-13 14:17:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Domżał
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-13 14:18:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Domżał
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-13 15:18:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
799 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Kwalifikacja wojskowa 2020 r.
 
1. Kwalifikacja wojskowa na terenie miasta Gorzowa Wlkp. odbywać się będzie:
w terminie od 10.02.2020 r. do 20.03.2020 r.
( z wyłączeniem dni: 24-28.02.2020 r. )
  
2. Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej:
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4, sala sesyjna (niski parter)
od godz. 8:00 do godz. 12:00 ( Pn. – Pt.),
telefon kontaktowy 95 7 355 586 Wydział Spraw Obywatelskich.
 
3. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
     1) mężczyźni urodzeni w 2001 roku
     2) mężczyźni urodzeni w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii  zdolności do czynnej służby wojskowej
     3) osoby urodzone w  latach 1999-2000, które:
         a.  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
         b.  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust 4 i 4b ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
     4) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
     5) kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Bagińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-23 13:57:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Domżał
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-23 13:58:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Domżał
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-23 13:58:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »