ˆ

Władze Miasta

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-20 00:52:05 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr - brak tytułu

Prezydent Miasta
 
Tadeusz Jędrzejczak (ur. 1955 r.), Prezydent Miasta. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Założyciel SLD, był posłem I, II i III kadencji oraz radnym sejmiku województwa lubuskiego. Zainteresowania: muzyka jazzowa, literatura iberoamerykańska, tenis ziemny.
 
 
 
 
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki
 
 
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Stefan Sejwa - nauczyciel, magister historii. W przebiegu pracy zawodowej gminny dyrektor szkół w Gminie Deszczno, nauczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. i doradca metodyczny w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym. Wyróżniony dwukrotnie Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania, nagrodami Kuratora Oświaty, a także odznaczony Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi.
Od 2002 r. radny Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 3 kadencji.
 
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju
 
 
Ewa Piekarz (ur.1961r.), absolwentka Politechniki Szczecińskiej – inż. mechanik oraz Uniwersytetu Szczecińskiego z tytułem magistra ekonomii, a obecnie doktorantka na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania tej uczelni. Poprzednio pracowała w ENEA S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. na stanowisku kierownika Wydziału BHP, p. poż, Ochrony Środowiska i Szkolenia. W latach 1998 - 2005 radna Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  Stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta piastuje od 01 lipca 2005r., do jej kompetencji należą sprawy gospodarki nieruchomościami i gospodarki lokalowej, budownictwa, urbanistyki, rozwoju miasta i aglomeracji oraz ochrony środowiska i rolnictwa. Interesuje się ochroną środowiska, lubi haftować, uwielbia czytać.
 
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych
 
 
Alina Nowak (ur. 1958r.), absolwentka filologii polskiej, specjalność nauczycielska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe- zarządzanie oświatą oraz ewaluacja dydaktyczna. W latach 1981- 1987 pracowała w SP nr 9, a w latach 1987- 1997 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie, gdzie przez cztery lata pełniła funkcję wicedyrektora. W latach 1997- 1999 zatrudniona w Kuratorium Oświaty w Gorzowie. W roku 1999 powróciła do ZSO nr 2 jako dyrektor szkoły. Stanowisko Zastępcy Prezydenta ds. Społecznych piastuje od 1 sierpnia 2011r., do jej kompetencji należą sprawy edukacji, podstawowej opieki zdrowotnej i opieki społecznej, kultury, kultury fizycznej, spraw obywatelskich i promocji miasta. Zainteresowania: literatura historyczna, dobry film psychologiczno- obyczajowy, jazda na rowerze.
 
Skarbnik Miasta
 
 
Małgorzata Zienkiewicz (ur. 1957 r.), Skarbnik Miasta. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 1994 roku jest pracownikiem Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp. Zainteresowania: historia Polski do 1795 roku, muzyka rozrywkowa.
 
Sekretarz Miasta
 
 
Jacek Jeremicz (ur. 1973 r.), absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego - kierunek filologia germańska. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego. W latach 1996-2002 pracował w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Wlkp., m.in. na stanowisku kierownika Biura Zarządu Miasta Gorzowa Wlkp., a w latach 2002-2006 był zatrudniony w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim na stanowiskach dyrektora gabinetu Wojewody Lubuskiego i kierownika Oddziału ds. programu Interreg i współpracy zagranicznej w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi. Od czerwca 2006 roku ponownie zatrudniony w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. na stanowisku dyrektora Wydziału Integracji Europejskiej. Ponadto w latach 1999-2002 był przewodniczącym miejskiej grupy roboczej ds. współpracy z byłymi, przedwojennymi mieszkańcami Gorzowa - Landsberczykami. W kwietniu 2001 r. odbył staż w Przedstawicielstwie Brandenburgii przy Unii Europejskiej w Brukseli. Od 2007 r. pełni funkcję prokurenta Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych „Linia Kolejowa Berlin-Gorzów”, które angażuje się na rzecz utworzenia bezpośredniego połączenia kolejowego Gorzowa z Berlinem oraz rozwoju gospodarczego samorządów leżących wzdłuż tej linii kolejowej. Od początku pracy zawodowej aktywnie uczestniczy w pracach polsko-niemieckiego Euroregionu Pro Europa Viadrina. Autor licznych prelekcji dotyczących współpracy polsko-niemieckiej wygłoszonych w kraju i za granicą. Stanowisko sekretarza miasta piastuje od 4 stycznia 2012 r., do jego kompetencji należy m. in. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta, nadzór nad stosowaniem postanowień Regulaminu Organizacyjnego, realizowanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie Miasta oraz współdziałanie w organizowaniu współpracy ze środkami masowego przekazu Zainteresowania: motoryzacja, historia stosunków polsko-niemieckich po 1945 r., funkcjonowanie przedsiębiorstw i turystyka – certyfikowany pilot wycieczek.
« powrót do poprzedniej strony