ˆ

Rejestr Instytucji Kultury

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Instytucji Kultury

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zasady udostępniania rejestru tutaj.
 
Lp. Nr wpisu do rejestru Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze Statutu Skrócona nazwa IK, jeżeli jej używanie przewiduje Statut Siedziba i adres instytucji kultury Oznaczenie organizatora instytucji kultury Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury Akt o utworzeniu instytucji kultury Akt o nadaniu statutu instytucji kultury
1 XIV/2010 11.08.2010 Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonia Gorzowska   ul. Dziewięciu Muz 10, 66-400 Gorzów Wlkp. Miasto Gorzów Wlkp.   Uchwała nr LXXIII/1161/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12.05.2010 w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska. Uchwała nr LXXIII/1162/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12.05.2010 w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska.
1.1   19.09.2012           Uchwała nr XXXI/363/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27.06.2012 w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska. Uchwała nr XXXI/364/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27.06.2012 w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska.
1.2   16.01.2013r.             Uchwała nr XL/468/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Centrum Edukacji Artystycznej-Filharmonia Gorzowska w Gorzowie Wlkp.
1.3   14.09.2015r.             Uchwała nr XVI/155/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany statutu Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska w Gorzowie Wlkp.
1.4   03.09.2019r.             Uchwała nr IX/166/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zmiany statutu Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej w Gorzowie Wielkopolskim
1.5   05.12.2019r.             Uchwała nr XVI/314/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego teksu uchwały w sprawie nadania statutu instytucji artystycznej pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska
1.6   24.05.2023r.         Wspólna instytucja kultury dwóch organizatorów: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Gorzów Wielkopolski na podstawie umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Centrum Edukacji Artystycznej- Filharmonii Gorzowskiej, zawartej dnia 22 maja 2023 roku pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miastem Gorzów Wielkopolski.   Uchwała nr LXIII/1108/2023 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie nadania statutu instytucji artystycznej pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska
2 VI/92 27.07.1992 Dom Kultury "Małyszyn" (W LIKWIDACJI)   ul. Małyszyńska 8, 66-400 Gorzów Wlkp. Miasto Gorzów Wlkp.   Uchwała nr XIII/69/90 Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp. z dn. 27.04.1990r. W sprawie utworzenia instytucji upowszechniania kultury pod nazwą Dom Kultury "Małyszyn" w Gorzowie Wlkp. Załącznik do Uchwały nr XIII/69/90 Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp. z dn. 27.04.1990r. W sprawie utworzenia instytucji upowszechniania kultury pod nazwą Dom Kultury "Małyszyn" w Gorzowie Wlkp.
3 XII/2001 01.01.2001 Grodzki Dom Kultury (wcześniej Wojewódzki Dom Kultury)   ul. Wał Okrężny 36-37, 66-400 Gorzów Wlkp. Miasto Gorzów Wlkp.   Zarządzenie nr 57/75 Wojewody Gorzowskiego z dnia 25.9.1975r. W sprawie powołania Wojewódzkiego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp., Zarządzenie nr 66/75 Wojewody Gorzowskiego z dnia 27.10.1975r. O zmianie Zarządzenia nr 57/75 Wojewody Gorzowskiego z dnia 25.09.1975r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp., Zarządzenie nr 56/77 Wojewody Gorzowskiego z dnia 28.12.1977r. zmieniające Zarządzenie Wojewody Gorzowskiego nr 66/75 z dnia 27.10.1975r. w sprawie określenia siedziby Wojewódzkiego Domu Kultury Uchwała nr XLV/452/2000 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 15.12.2000r. W sprawie połączenia instytucji kultury Zarządzenie nr 161 Wojewody Gorzowskiego z dnia 5 listopada 1992r. W sprawie nadania statutu dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp. Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/452/2000 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 15.12.2000r. W sprawie połączenia instytucji kultury
3.1   16.01.2013r.             Uchwała nr XXXVIII/424/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Grodzki Dom Kultury w Gorzowie Wlkp.
4 VII/92 12.02.1992 Jazz Club "Pod Filarami"   ul. Jagiełły 7, 66-400 Gorzów Wlkp. Miasto Gorzów Wlkp.   Uchwała nr XXXI/190/92 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 12.02.1992r. W sprawie utworzenia instytucji upowszechniania kultury pod nazwą Jazz Club " Pod Filarami" w Gorzowie Wlkp. Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/190/92 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 12.02.1992r. W sprawie utworzenia instytucji upowszechniania kultury pod nazwą Jazz Club " Pod Filarami" w Gorzowie Wlkp. Uchwała nr XLII/424/2000 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 25.10.2000r. Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji upowszechniania kultury pod nazwą Jazz Club " Pod Filarami" w Gorzowie Wlkp.
4.1   04.02.2013r.             Uchwała nr XLII/475/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23.01.2013r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Jazz Club " Pod Filarami" w Gorzowie Wlkp.
4.2   05.09.2013r.             Uchwała nr XLIV/608/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Jazz Clubu " Pod Filarami" w Gorzowie Wlkp.
4.3   24.02.2020r.             Uchwała nr XVIII/352/2020 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Jazz Clubu „ Pod Filarami” w Gorzowie Wlkp.
5 I/92 12.02.1992 Klub Myśli Twórczej Lamus   ul. Sikorskiego 5, 66-400 Gorzów Wlkp. Miasto Gorzów Wlkp.   Uchwała nr XIX/108/87 Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp. z dnia 27.04.1987r. W sprawie utworzenia instytucji upowszechniania kultury pod nazwą Klub Myśli Twórczej "Lamus" w Gorzowie Wlkp. Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/108/87 Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp. z dnia 27.04.1987r. W sprawie utworzenia instytucji upowszechniania kultury pod nazwą Klub Myśli Twórczej "Lamus" w Gorzowie Wlkp. Uchwała nr LXII/694/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.z dnia 24.11.2005r. W sprawie Statutu Klubu Myśli Twórczej "Lamus" w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Sikorskiego 5.
5.1   16.01.2013r. Kamienica Artystyczna Lamus           Uchwała nr XXXVIII/425/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Klub Myśli Twórczej " Lamus" w Gorzowie Wlkp.
6 X/98 01.01.1998 Klub Nauczyciela   ul. Wyszyńskiego 3, 66-400 Gorzów Wlkp. Miasto Gorzów Wlkp.   Uchwała nr XIII/89/95 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 22.03.1995r. W sprawie przejęcia Klubu Nauczyciela w Gorzowie Wlkp. Protokół nr 95/96 z posiedzenia Zarządu Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27.02.1996r. W sprawie przyjęcia Regulaminu-Statutu Organizacyjnego Klubu Nauczyciela w Gorzowie Wlkp. Uchwała nr XLII/427/2000 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 25.10.2000r. W sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą "Klub Nauczyciela" w Gorzowie Wlkp.
7 IX/2002 01.01.2002 Miejski Ośrodek Sztuki (wcześniej Biuro Wystaw Artystycznych)   ul. Pomorska 73, 66-400 Gorzów Wlkp. Miasto Gorzów Wlkp.   Zarządzenie Nr 2/80 Wojewody Gorzowskiego z dnia 4.01.1980r. w sprawie powołania Biura Wystaw Artystycznych w Gorzowie Wlkp. BWA zostało przekazane Gminie Gorzów Wlkp. na mocy porozumienia z dnia 25.10.1993r. zawartego pomiędzy Wojewodą Gorzowskim a Prezydentem Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie przekazania niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej do wykonania organom Gminy Gorzów Wlkp. Uchwała nr LXIV/655/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dn. 21.11.2001r. W sprawie zmiany nazwy i statutu instytycji kultury. Załącznik do Zarządzenia Nr 2/80 Wojewody Gorzowskiego z dnia 4.01.1980r. w sprawie powołania Biura Wystaw Artystycznych w Gorzowie Wlkp. Uchwała nr LXII/693/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dn. 24.11.2005r. W sprawie statutu instytucji.
7.1   04.02.2013             Uchwała nr XLII/476/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23.01.2013r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.
8 XIII/2001 01.01.2001 Miejskie Centrum Kultury (wcześniej Miejskie Centrum Kultury "Chemik")   ul. Drzymały 26, 66-400 Gorzów Wlkp. Miasto Gorzów Wlkp.   Uchwała nr LXV/444/94 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 9.03.1994r. W sprawie utworzenia instytucji upowszechniania kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury "Chemik" w Gorzowie Wlkp. Uchwała nr XLV/452/2000 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 15.12.2000r. W sprawie połączenia instytucji kultury Załącznik do Uchwały nr LXV/444/94 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 9.03.1994r. W sprawie utworzenia instytucji upowszechniania kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury "Chemik" w Gorzowie Wlkp. Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV/452/2000 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 15.12.2000r. W sprawie połączenia instytucji kultury
8.1   04.02.2013r.             Uchwała nr XLII/477/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23.01.2013r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.
8.2   24.02.2020r.             Uchwała nr XVIII/353/2020 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.
9 XV/2015 02.01.2015r. Miejski Ośrodek Sztuki MOS ul. Pomorska 73, ul. Sikorskiego 5, 66-400 Gorzów Wlkp. Miasto Gorzów Wlkp.   Uchwała nr LXXV/825/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Z dnia 29 października 2014r. w sprawie połączenia instytucji kultury pn. " Kamienica Artystyczna Lamus" z instytucją kultury pn. Miejski Ośrodek Sztuki w jedną instytucję pn. Miejski Ośrodek Sztuki. Uchwała nr LXXV/826/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Sztuki.
9.1   20.04.2015r.             Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sztuki
9.2   24.02.2020r.             Uchwała nr XVIII/354/2020 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sztuki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wydział merytoryczny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-30 17:00:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-31 14:11:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-20 09:15:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
653 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »