ˆ

Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp. Objekt Adres Właściciel/użytkownik Nr/data decyzji
1 Katedra p.w. Wniebowzięcia NMP ul. Chrobrego Parafia Rzymsko-Katolicka, ul. Obotrycka 10 KOK-I-1/76
19.10.1976 r.
2 Miejskie mury obronne ul. Zabytkowa Miasto Gorzów Wlkp. KOK-I-2/76
21.10.1976 r.
3 Spichlerz ul. Fabryczna 1-3 Muzeum Lubuskie KOK-I-16/76
22.10.1976 r.
4 Kościół p.w. Królowej Polski Gorzów – Karnin ul. Poznańska 82 Parafia Rzymsko-Katolicka KOK-I-89/76
05.11.1976 r.
5 Pałacyk wraz z zespołem (tzw. Kordegarda i park) ul. Wał Okrężny 36-37 Miasto Gorzów Wlkp. KOK-I-126/76
10.11.1976 r.
6 Pałacyk ul. Teatralna 30 Skarb Państwa Wojewoda KOK-I-211/76
07.12.1976 r.
7 Zespół willowo-ogrodowy z oficyną ul. Warszawska 35 Muzeum Lubuskie KOK-I-240/79
22.03.1979 r.
8 Kościół p.w. Św. Antoniego i Stanisława Plac Staromiejski 1 Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów KOK-I-253/79
27.04.1979 r.
9 Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. ul. Warszawska Parafia Rzymsko-Katolicka KOK-I-261/79
20.07.1979 r.
10 Kamienica ul. Obotrycka 8 Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców 322/84
17.06.1984 r.
11 Stodoła, obecnie Archiwum Państwowe ul. Grottgera 24/25 Skarb Państwa 323/90
17.12.1990 r.
12 Park szpitalny i szpital ul. Walczaka Miasto Gorzów Wlkp., Gorzów - powiat ziemski, Województwo Lubuskie L-406/A
23.07.2010 r.
13 Willa ul. Sikorskiego 107 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna KOK-I-333/89
19.09.1989 r.
14 Pałacyk ul. Kobylogórska 68 Polsko-Niemieckie Tow. Wspierania Gospodarki KOK-I-355/91
03.01.1991 r.
15 Założenie pałacowo-parkowe ul. Kobylogórska 68 Polsko-Niemieckie Tow. Wspierania Gospodarki KOK-I-355/91
03.01.1991 r.
16 Budynek szkolny ul. Dąbrowskiego 23 Miasto Gorzów Wlkp. KOK-I-363/91
17.05.1991 r.
17 Spichlerz ul. Grobla 1 Miasto Gorzów Wlkp. KOK-I-366/91
02.09.1991 r.
18 Zespół architektoniczny dawny Serum Instytutes ul. Grottgera 24/25 Skarb Państwa KOK-I-367/91
02.09.1991 r.
19 Cmentarz katolicki ul. Warszawska 49 Parafia Rzymsko-Katolicka KOK-I-368/91
09.09.1991 r.
20 Willa ul. Borowskiego 29 Skarb Państwa KOK-I-370/91
23.10.1991 r.
21 Budynek mieszkalny ul. Woskowa 1c Własność prywatna KOK-I-372/91
06.11.1991 r.
22 Kamienica ul. Łokietka 22 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa KOK-I-376/91
12.12.1991 r.
23 Kamienica ul. Łokietka 23 Województwo Lubuskie KOK-I-377/91
12.12.1991 r.
24 Kamienica ul. Łokietka 20a Województwo Lubuskie KOK-I-378/91
12.12.1991 r.
25 Willa ul. Borowskiego 28 Własność prywatna KOK-I-387/92
24.03.1992 r.
26 Kamienica, obecnie bank PKO BP ul. Jagiełły 3 Skarb Państwa KOK-I-392/92
13.05.1992 r.
27 Kamienica ul. Sikorskiego 106 Wł. prywatna + Miasto Gorzów Wlkp. KOK-I-395/92
14.05.1992 r.
28 Kamienica ul. Krzywoustego 1 Wł. prywatna + Miasto Gorzów Wlkp. KOK-I-399/92
01.06.1992 r.
29 Kamienica ul. Spichrzowa 4 Wł. prywatna + Miasto Gorzów Wlkp. KOK-I-401/92
27.05.1992 r.
30 Kamienica - narożna ul. Spichrzowa 4 Wł. prywatna + Miasto Gorzów Wlkp. KOK-I-402/92
27.05.1992 r.
31 Kamienica ul. Łokietka 26 Wł. prywatna + Miasto Gorzów Wlkp. KOK-I-405/92
24.06.1992 r.
32 Budynek szkolny – sala gimnastyczna ul. 30 Stycznia 29 Miasto Gorzów Wlkp. KOK-I-418/93
22.12.1993 r.
33 Kamienica ul. Obotrycka 9 Wł. prywatna + Miasto Gorzów Wlkp. KOK-I-422/93
30.07.1993 r.
34 Klasztor ul. Bracka 7 Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów w Poznaniu KOK-I-423/93
29.12.1993 r.
35 Kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej i cmentarz ul. Strażacka 97 Parafia Rzymsko-Katolicka KOK-I-424/94
29.03.1994 r.
36 Budynek szkolny ul. 30 Stycznia 29 Miasto Gorzów Wlkp. KOK-I-427/94
08.04.1994 r.
37 Kościół p.w. Chrystusa Króla ul. Grobla/Woskowa Parafia Rzymsko-Katolicka KOK-I-429/94
18.11.1994 r.
38 Willa ul. Kazimierza Wielkiego 1 Miasto Gorzów Wlkp. 439/97
01.07.1997 r.
39 Kamienica, obecnie bank GBS ul. Sikorskiego 7 Wł. prywatna + Bank GBS + Miasto Gorzów Wlkp. 440/97
15.07.1997 r.
40 Kamienica ul. Chrobrego 33 Wł. prywatna + Miasto Gorzów Wlkp. 441/97
01.08.1997 r.
41 Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP ul. Mieszka I 59 Parafia Rzymsko-Katolicka 444/98
30.03.1998 r.
42 Willa ul. Składowa 11 Miasto Gorzów Wlkp. 448/98
27.04.1998 r.
43 Budynek główny dawnego Krajowego Domu Ubogich, obecnie PWSZ ul. Teatralna 25 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 449/98
14.12.1998 r.
44 Teatr ul. Teatralna 9 Województwo Lubuskie 2151
04.05.1971 r.
45 Aleja lipowa ul. Walczaka Miasto Gorzów Wlkp. 2155
01.06.1974 r.
46 Kamienica ul. Hawelańska 11 Wł. prywatna + Miasto Gorzów Wlkp. L-35
13.07.2000 r.
47 Willa fabrykancka ul. Nadbrzeżna 1 Wł. prywatna L-37
11.12.2000 r.
48 Kamienica ul. Łokietka 16 Wł. prywatna + Miasto Gorzów Wlkp. L-46
07.05.2001 r.
49 Kamienica ul. Łokietka 17 Fundacja Na Rzecz Wspierania Rodziny i Rozwoju Dziecka AKADEMIA MALUCHA, ul. Stokrotkowa 12, 65-012 Zielona Góra L-45
07.05.2001 r.
50 Kamienica ul. Łokietka 18 Wł. prywatna + Miasto Gorzów Wlkp. L-47
01.06.2001 r.
51 Kamienica ul. Kosynierów Gdyńskich 92 Wł. prywatna + Miasto Gorzów Wlkp. L-22
16.05.2002 r.
52 Budynek szkoły ul. Przemysłowa 22 Miasto Gorzów Wlkp. L-33
16.05.2002 r.
53 Zespół Szpitala Dziecięcego ul. Walczaka 16 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUDNEX L-63
03.10.2002 r.
54 Zespół poczty i telegrafu ul. Pocztowa 15, 17, 19, ul. Strzelecka 25 Telekomunikacja Polska S. A. L-69
01.04.2003 r.
55 Kamienica ul. Kosynierów Gdyńskich 75 Skarb Państwa L-150/A
28.09.2004 r.
56 Cmentarz żydowski ul. Gwiaździsta Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego L-194/A
23.02.2006 r.
57 Budynek dawnego Sierocińca wraz z budynkiem dawnego Ratusza ul. Obotrycka 14-16 Miasto Gorzów Wlkp. L-195/1-2/A
27.02.2006 r.
58 Organy piszczałkowe – kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. ul. Warszawska Parafia Rzymsko-Katolicka L-B-35
28.04.2006 r.
59 Nowe Miasto – układ urbanistyczny Nowe Miasto Nie dotyczy L-224/A
04.09.2006 r.
60 Wystrój sieni: malowidła ścienne, sztukaterie, posadzka ul. Chrobrego 33 Wł. prywatna + Miasto Gorzów Wlkp. L-B-50
27.08.2007 r.
61 Kamienica ul. Łokietka 35 Wł. prywatna + Miasto Gorzów Wlkp. L-263/A
24.08.2007 r.
62 Zespół dawnej willi Maxa i Roberta Bahra ul. 30 Stycznia 1 Kuria Diecezjalna w Gorzowie Wlkp. L-291/A
04.07.2008 r.
63 Willa ul. Kosynierów Gdyńskich 108 Miasto Gorzów Wlkp. L-305/A
26.01.2009 r.
64 Estakada kolejowa Gorzów Wlkp. PKP Polskie Linie Kolejowe L-320/A
02.06.2009 r.
65 dawna willa, obecnie budynek administracyjny ul. Chrobrego 31 Samorządowe Kolegium Odwoławcze L-379/A
04.03.2010 r.
66 dawna willa Zacisze, obecnie budynek usługowy ul. Drzymały 13 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gorzowie L-382/A
09.03.2010 r.
67 dawna kamienica mieszczańska, obecnie dom parafialny Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Chrystusa Króla ul. Woskowa 1B Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa Króla w Gorzowie Wlkp. L-383/A
09.03.2010 r.
68 dom wraz z garażem ul. Łokietka 37 Henryk Wiśniewski L-398/A
05.05.2010 r.
69 historyczny układ urbanistyczny Zamościa – dawnego osiedla robotniczego Zamoście Nie dotyczy L-408/A
13.08.2010 r.
70 dawna Łaźnia Miejska, obecnie budynek mieszkalno-usługowy ul. Dąbrowskiego 35 i ul. Jagiełły 9-11 Współwłasność L-416/A
07.12.2010 r.
71 Kamienica ul. Grobla 14 Współwłasność L-423/A
03.02.2011 r.
72 Kamienica ul. Grobla 15 Współwłasność L-424/A
07.03.2011 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wydział merytoryczny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-30 18:19:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-31 14:11:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-31 14:11:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2434 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »