ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Klauzula informacyjna dla prowadzenia windykacji należności dot. Strefy Płatnego Parkowania

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA dla prowadzenia windykacji należności dot. Strefy Płatnego Parkowania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej RODOinformujemy że:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z siedzibą przy ul. Sikorskiego 4, 66-400         w Gorzowie Wielkopolskim.
 2. W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych listownie: Inspektor Ochrony Danych       ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, za pośrednictwem poczty elektronicznej: . lub platformy ePUAP: /umgorzow/skrytka.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia windykacji należności wynikających z wezwań do zapłaty z tytułu nieuiszczonych opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania wynikających z Uchwały Nr XXXVIII/686/2021 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.        z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Gorzowie Wlkp., stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określania wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania w oparciu o Ustawę          z dnia 21 marca 1985 r.      o drogach publicznych w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającym z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 4. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie (art. 6 ust 1 lit. a RODO) - udzielonej zgody
 5. Odbiorcami pozyskanych przez Administratora Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo do żądania sprostowania;
  3. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej.
      8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu                prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
          Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
      9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z RODO przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan                                                            prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
          ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
     10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego                              podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.
      11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jakub Opora
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-09 12:30:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jakub Opora
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-09 12:41:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jakub Opora
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-09 12:44:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »