ˆ

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.778 ze zm.), zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego której przedmiotem jest budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy Granitowej (dz. nr 8) i ulicy Bazaltowej (dz. nr 35) wraz z budową drogi w ul. Bazaltowej w ramach inwestycji „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.” na działkach nr 8 i 35 z obrębu 1- „Chwalęcice” w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 23 grudnia 2016 r. do 5 stycznia 2017 r. tzn. do 19 grudnia strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Gramza
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-22 12:54:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-22 12:55:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-22 12:55:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
749 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego której przedmiotem jest inwestycja pn: przebudowa drogi powiatowej ul. Walczaka (nr 2544 F) w Gorzowie Wlkp. w zakresie przebudowy torowiska tramwajowego – ulicy Walczaka na odcinku od stacji Shell (ul. Walczaka 25b) do Ronda Gdańskiego w ramach „Systemu zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” obejmująca działki nr 791, 808/3, 808/4, 808/5, 808/6, 808/8, 808/10, 810/17, 810/20, 811/1, 811/2, 819, 820/4, 866/4, 2317, 2318, 2361 z obrębu 2 – „Górczyn” w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 23 grudnia do 5 stycznia 2017 r., tzn. do 12 stycznia 2017 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Gramza
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-21 14:57:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-21 14:57:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-22 12:55:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
653 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ggrzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego której przedmiotem jest inwestycja pn:
Przebudowa drogi powiatowej wraz z przebudową torowiska ul. Warszawska na odcinku od ul. Cichońskiego do ul. Herberta, ul. Sikorskiego na odcinku ul. Herberta do ul. Dworcowej ze skrzyżowaniem z ul. Chrobrego oraz rozbudowa drogi powiatowej Al. Konstytucji 3-go Maja – inwestycja na działkach z obr. 5 „Śródmieście” nr 1550/7, 1571/2, 1571/3, 1573, 1572, 1575, 2624 (poprzednio 1640), 1570/2, 2630 (poprzednio 1576/2 i 1579), 1665/3, 1669, 1670/2, 1730/2, 1731/1, 1732, 1673, 1691, 1737/3, 1731/2, 1739, 1822/3 (poprzednio 1822), 2079, 1976/2, 1950, 1949, 2631 (poprzednio 998), 1859, 2148/6, 1570/5, 2152/1, 2152/2, 2621 (poprzednio 2153/2), 2153/1, 1570/4, 2157, 2161, 1917, 2168, 2240, 2241/4, 1896, 2239/1, 2239/2, 2010/1 w Gorzowie Wlkp., w ramach zadania pod nazwą System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 23 grudnia do 5 stycznia 2017 r., tzn. do 12 stycznia 2017 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-21 14:53:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-21 14:53:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-21 14:53:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
261 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się o wydanej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUA-III.6733.80.7.2016.JM z dnia 16.12.2016r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,04kV w zakresie: od stacji transformatorowej S-1417 Lotników do nowobudowanych budynków wielorodzinnych przy ul. Olimpijskiej na działkach z obr. 6 „Słoneczne” nr 1355, 1356, 1354/2, 2418, 2412/1 w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia, tzn. od. 21 grudnia 2016 r. do. 03 stycznia 2017 r. zapoznać się z w/w. decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania. Sprawę prowadzi: Jadwiga Mokrzycka tel. (95) 7355 513.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-19 14:30:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-19 14:30:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-19 14:30:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
734 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się o wydanej w dniu 15.12.2016r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUA-III.6733.81.7.2016.JM. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest :
budowa placu manewrowego przy zbiorniku retencyjnym wód opadowych oraz budowa układu podczyszczania ścieków opadowych na działkach z obr 2 „Górczyn” nr 103, 104, 156 przy ulicy Szmaragdowej w Gorzowie Wlkp. Inwestycja w ramach zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzów Wlkp. - etap I. Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni WS -1 na terenie miasta Gorzów Wlkp. (zlewnia ul. Szmaragdowa)”.
 
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia od 16 do 29 grudnia 2016 r. strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alina Gospodarczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-15 11:32:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-15 11:32:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-15 11:32:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
852 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się o wydanej w dniu 15.12.2016r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUA-III.6733.82.7.2016.JM. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest :
budowa placów manewrowych, dwóch zbiorników retencyjnych (podziemnych) wraz z budową układu podczyszczania wód opadowych oraz przebudową i renowacją kanalizacji deszczowej na działkach z obr 2„Górczyn” nr 255/1, 2322, 2351,229/1, 237/1, 2327, 2328, 7/2, 22, 2316, 27, 28, w rejonie ulic Ogińskiego, Szarych Szeregów, Srebrna, Działkowców, Prądzyńskiego w Gorzowie Wlkp. Inwestycja w ramach zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzów Wlkp. - etap I. Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni WS -1 na terenie miasta Gorzów Wlkp.(zlewnia ul. Szmaragdowa)”.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia od 16 do 29 grudnia 2016 r. strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alina Gospodarczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-15 11:28:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-15 11:34:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-15 11:34:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
860 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się o wydanej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUA-III.6733.79.8.2016.MG z dnia 12.12.2016 r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń parteru budynku biurowego na potrzeby domu dziennego pobytu SENIOR WIGOR z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych i podestu wejściowego od strony północnej na dz. nr 660 z obrębu 5 – Śródmieście przy ul. Borowskiego 29 w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia, tzn. od. 12 do 26 grudnia 2016 r. zapoznać się z w/w. decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania. Sprawę prowadzi: Maciej Gramza tel. (95) 7355 516.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alina Gospodarczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-12 13:25:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-12 13:26:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-15 11:23:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
793 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego której przedmiotem jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej wraz z budową zbiornika retencyjnego podziemnego oraz szaletu publicznego z układem podczyszczania i gromadzenia wód opadowych na działkach z obr 4 „Staszica” nr 638/1, 1233/2, 1233/4, 1596 w rejonie ulicy Żwirowej Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 12 do 25 grudnia 2016 r. tzn. 02 stycznia 2017 strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-08 10:18:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-08 10:18:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-08 10:18:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
725 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się o wydanej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUA-III.6733.73.7.2016.JM z dnia 07.12.2016r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest budowa linii kablowej SN-15kV relacji GPZ Przemysłowa pole nr 8 - stacja transformatorowa S-1956 Koniawska, Roszarnia na działce nr 555 obr.10 „Zamoście” w obrębie ul. Mazowieckiej w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia, tzn. od. 09 do 22 grudnia 2016 r. zapoznać się z w/w. decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania. Sprawę prowadzi: Jadwiga Mokrzycka tel. (95) 7355 513.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-08 10:11:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-08 10:12:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-08 10:12:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
773 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 778), zawiadamia się o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest: zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń parteru budynku biurowego na potrzeby domu dziennego pobytu SENIOR WIGOR z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych i podestu wejściowego od strony północnej na dz. nr 660 z obrębu 5 – Śródmieście przy ul. Borowskiego 29 w Gorzowie Wlkp.
 
postanowienie ZN-G.5151.21.2016 [MGW] z 05.12.2016 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Gorzowie Wlkp.,
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tzn. od 08 grudnia do 22 grudnia 2016 r. strony mogą zapoznać się z w/w postanowieniami w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-06 10:01:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-06 10:01:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-06 10:01:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
750 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji