ˆ

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego której przedmiotem jest budowa kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczania ścieków opadowych oraz budowa nowego wlotu do rzeki Kłodawki na działkach z obr 4 „Staszica” nr 668, 1236/5 z obr. 5 Śródmieście” nr 1/2, 102/1, 193/3, 193/4, 273, 2606, 2609 w rejonie ulic Roosevelta, Kos. Gdyńskich, ks. Andrzejewskiego w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 05 do 18 listopada 2016 r. tzn. 25 listopada do strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-04 12:29:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-04 12:30:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-04 12:30:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
702 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego której przedmiotem jest budowa linii kablowej SN-15kV relacji GPZ Przemysłowa pole nr 8 - stacja transformatorowa S-1956 Koniawska, Roszarnia na działce nr 555 obr.10 „Zamoście” w obrębie ul. Mazowieckiej w Gorzowie Wlkp.W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 05 do 18 listopada 2016 r. tzn. do 25 listopada strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-04 12:27:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-04 12:28:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-04 12:28:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
751 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego której przedmiotem jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,04kV w zakresie: od stacji transformatorowej S-1417 Lotników do nowobudowanych budynków wielorodzinnych przy ul. Olimpijskiej na działkach z obr. 6 „Słoneczne” nr 1355, 1356, 1354/2, 2418, 2412/1 w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 05 do 18 listopada 2016 r. tzn. 25 listopada do strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-04 12:25:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-04 12:25:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-04 12:25:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
670 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się o wydanej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUA-III.6733.61.9.2016.JM z dnia 28.10.2016r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest Rewaloryzacja. W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia, tzn. od 04 do 17 listopada 2016r zapoznać się z w/w. decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania. Sprawę prowadzi: Jadwiga Mokrzycka tel. (95) 7355 513.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-03 10:02:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-03 10:02:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-03 10:02:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
526 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się o wydanej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUA-III.6733.60.9.2016.JM z dnia 02.11.2016r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest Rewaloryzacja Parku Wiosny Ludów na działkach z obr. 5 „Śródmieście” nr 1717/2, 1730/2, 1720, 1725/2 oraz na części działek nr 1719, 1716, 1714, 1711, 1710, 1731/1, 1741/1, 1822, 1739 przy ul. Sikorskiego i Wybickiego w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia, tzn. od 04 do 17 listopada 2016r zapoznać się z w/w. decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania. Sprawę prowadzi: Jadwiga Mokrzycka tel. (95) 7355 513.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-03 09:59:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-03 09:59:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-03 09:59:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
530 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się o wydanej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUA-III.6733.59.9.2016.JM z dnia 2.11.2016r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest Rewaloryzacja Parku Kopernika na działkach z obr. 2 „Górczyn” nr 882/3, 882/8 oraz części działek nr 882/2, 820/4 przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia, tzn. od 4 do 17 listopada 2016 r. zapoznać się z w/w. decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania. Sprawę prowadzi: Jadwiga Mokrzycka tel. (95) 7355 513.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-03 09:56:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-03 09:56:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-03 09:56:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
513 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się o wydanej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUA-III.6733.64.7.2016.JM z dnia 27.10.2016r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest budowa sieci cieplnej z przyłączami z rur preizolowanych w rejonie ulicy Grota Roweckiego i ul. Walczaka do zespołu budynków mieszkalnych (Osiedle Magnolia Park). Inwestycja obejmuje działki z obr.2 „Górczyn” nr 449/2, 477, 2336, 497/7, 473, 2221/4, 499, 474, 475, 470 w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia, tzn. od.2 do 15 listopada 2016 r. zapoznać się z w/w. decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania. Sprawę prowadzi: Jadwiga Mokrzycka tel. (95) 7355 513.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-31 14:41:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-31 14:41:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-31 14:41:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
603 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się o wydanej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUA-III.6733.62.10.2016.JM z dnia 28.10.2016r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest budowa sieci cieplnej preizolowanej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Wyszyńskiego, Drzymały, Łokietka, Jagiełły w ramach przedsięwzięcia pn: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.( Projekt Centrum)” – Zadanie nr 3E”. Inwestycja obejmuje działki z obr.5 „Śródmieście nr 479, 480, 482, 484/4, 486/1, 487, 486/3, 486/2, 490, 992/1, 998, 992/2, 1334/3, 1821/1, 1821/2, oraz z obr. 2 „Górczyn” na dz. nr 1013, 1014, 1016, 1015, 1017, 1018, 1020, 1019, 1021, 1022, 2307/3, 971, 974, 975, 973/2, 978, 979, 980, 981, 976, 977, 982, 987, 988, 989/2, 989/1, 990, 991/1, 991/2, 992/3, 993, 994/1, 994/2, 995, 997, 2237, 1000, 1001, 1002, 1003, 2222/6, 2222/7, 2222/2, 1004, 1005, 2222/3, 1007, 2222/4, 1009, 1010, 1011/2, 2294, 1012/2, 1065/2, 1065/1, 1066/3, 1066/2, 1066/1, 1067, 1068, 1055 w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia, tzn. od. 2 do 15 listopada 2016 r. zapoznać się z w/w. decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania. Sprawę prowadzi: Jadwiga Mokrzycka tel. (95) 7355 513.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-31 14:38:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-31 14:38:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-31 14:38:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
264 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się o wydanym przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp., postanowieniu nr WUA-V.4120.65.2016.AD z dnia 24.10.2016 uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa sieci cieplnej preizolowanej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Wyszyńskiego, Drzymały, Łokietka, Jagiełły w ramach przedsięwzięcia pn:
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.( Projekt Centrum)” – Zadanie nr 3E”. Inwestycja obejmuje działki z obr.5 „Śródmieście nr 479, 480, 482, 484/4, 486/1, 487, 486/3, 486/2, 490, 992/1, 998, 992/2, 1334/3, 1821/1, 1821/2, oraz z obr. 2 „Górczyn” na dz. nr 1013, 1014, 1016, 1015, 1017, 1018, 1020, 1019, 1021, 1022, 2307/3, 971, 974, 975, 973/2, 978, 979, 980, 981, 976, 977, 982, 987, 988, 989/2, 989/1, 990, 991/1, 991/2, 992/3, 993, 994/1, 994/2, 995, 997, 2237, 1000, 1001, 1002, 1003, 2222/6, 2222/7, 2222/2, 1004, 1005, 2222/3, 1007, 2222/4, 1009, 1010, 1011/2, 2294, 1012/2, 1065/2, 1065/1, 1066/3, 1066/2, 1066/1, 1067, 1068, 1055 w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia, tzn. od. 31października do13 listopada 2016 r. zapoznać się z w/w. decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania. Sprawę prowadzi: Jadwiga Mokrzycka tel. (95) 7355 513.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-28 09:05:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-28 09:05:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-28 09:05:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się o wydanej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUA-III.6733.58.8.2016.JM z dnia 26.10.2016r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest budowa sieci cieplnej preizolowanej w rejonie ulic Bora Komorowskiego, Fieldorfa Nila, Popławskiego, Walczaka z obr.3 „Wawrów” na dz. nr 124, 126, 122, 121, 123, 120, 118, 119/5, 119/1, 119/3 oraz z obr. 2 „Górczyn” na dz. nr 81, 2067/2, 2246, 60/5, 61/5 2342, 72, 73/2, 2158, 65, 64, 61/4 w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia, tzn. od. 31 października do 13 listopada 2016 r. zapoznać się z w/w. decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania. Sprawę prowadzi: Jadwiga Mokrzycka tel. (95) 7355 513.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-28 08:53:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-28 08:53:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-28 08:53:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
603 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji