ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11.02.2021r. o wszczęciu z urzędu postępowania.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadomienie Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11.02.2021r. działającego jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracjhi rządowej o wszczęściu z urzedu postępowania w sprawie stwierdzenia o nieodpłatnym nabyciu przez Skarb Państwa nieruchomości obejmującej działkę gruntu Nr 1589 o pow. 804 m2, położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul.Traugutta.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Góral
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-12 13:53:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Góral
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-12 13:57:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Barbara Góral
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-12 13:57:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
603 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Gorzów Wielkopolski, 29.01.2021 r.
 
WSR-II.6220.28.2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 
obwieszcza, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji mikrokapsulacji”, planowanego do realizacji na terenie zakładu przy ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14 w Gorzowie Wielkopolskim (dz. nr ew. 803 obręb 5 Śródmieście), przez firmę Vetoquinol Biowet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie przed wydaniem decyzji i wnieść swoje uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul. Myśliborska 34, w terminie do dnia 22.02.2021 r.  

Na czas epidemii koronawirusa kontakt z urzędem możliwy jest za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, drogą pocztową (Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.), telefoniczną (tel. 95 7355 810), mailową ( ) oraz osobiście po uprzednim umówieniu terminu spotkania.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości w dniu 01.02.2021 r. przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Sprawę prowadzi:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., Tel. 95 73 55 810
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Marcinkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-29 13:57:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Edyta Wyborska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-29 13:57:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Edyta Wyborska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-02 09:05:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1061 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż płyt betonowych (infuła) pochodzących z rozbiórki chodników

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Jóźwiakowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-27 07:47:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Edward Wasilewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-27 07:49:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Edward Wasilewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-27 07:49:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1262 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż płytek betonowych 35x35 pochodzących z rozbiórki chodników

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Jóźwiakowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-27 07:45:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Edward Wasilewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-27 07:45:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Edward Wasilewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-27 07:45:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1271 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż brukowca nieregularnego pochodzącego z rozbiórki dróg

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Jóźwiakowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-27 07:42:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Edward Wasilewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-27 07:42:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Edward Wasilewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-27 07:42:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1278 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż kostki betonowej 6-8cm pochodzącej z rozbiórki chodników

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Jóźwiakowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-27 07:39:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Edward Wasilewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-27 07:40:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Edward Wasilewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-27 07:40:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1284 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przetarg ofertowy na sprzedaż brukowca kamiennego 16-20 cm pochodzącego z rozbiórki dróg

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Jóźwiakowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-27 07:35:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Edward Wasilewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-27 07:37:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Edward Wasilewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-27 07:37:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1256 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Rajchert
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-25 14:52:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Szczęsna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-25 14:53:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Szczęsna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-25 14:53:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
953 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji