ˆ

Inne ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP. o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.

Informacja ogłoszona dnia 2017-12-21 07:49:21 przez Paulina Nogieć, informacja należąca do archiwum

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), a także uchwały Nr XXXIII/396/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. (w rejonie ul. Mironickiej) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ul. Myśliborskiej 34, w pokoju nr 7 w godzinach urzędowania.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ul. Myśliborskiej 34 w sali nr 310 o godz. 14:00.
 
Uwagi można składać do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., jako organu właściwego do rozpatrywania uwag:
  • na piśmie do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: ,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
w terminie do dnia 16 lutego 2018 r.
 
Uwagi należy składać z podaniem nazwiska i imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
 
Tożsame ogłoszenie, które ukazało się 12 grudnia 2017 roku zostało anulowane.
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Jacek Wójcicki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paulina Nogieć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Zagróbka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-21 07:49:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nogieć
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-21 07:49:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Danielak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-27 09:36:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony