ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Inne ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-12-03 15:49:29 przez Łukasz Klimowicz

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Gorzów Wielkopolski, 3 grudnia 2019 r.
WSR-III.6131.1.136.2019.ATW
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.z 2018 r., poz. 1614 ze zmianami)
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 
obwieszcza, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr ew. 1480/3 położonej przy ul. Młodych 19 w Gorzowie Wielkopolskim, na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Staszica” z dnia 27 listopada 2019 r. (data wpływu w dniu 2 grudnia 2019 r.)
 
oraz zawiadamia
o przeprowadzeniu dowodu z oględzin w dniu 30 grudnia 2019 r. o godzinie 1330.
 
Strony postępowania, tj. współwłaściciele ww. działki, informuje się o prawie do wzięcia udziału w oględzinach oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 K.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym, w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniu 3 grudnia 2019 r.
 
 
 
Sprawę prowadzi:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Tel. 95 73 55 702
« powrót do poprzedniej strony