ˆ

Inne ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Nieodpłatna pomoc prawna w Gorzowie Wielkopolskim w 2020 roku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-01-02 08:59:29 przez Wioleta Szymczak

Akapit nr - brak tytułu

Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 294 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. (Dz. U. z 2018, poz. 2492)
 
Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy:
 
Każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (należy złożyć oświadczenie).
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Przed udzieleniem porady telefonicznej, należy dostarczyć oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej (za pomocą: faxu, wersji elektronicznej, listownie lub za pośrednictwem członków rodziny lub innych osób upoważnionych).
 
Zapisy na porady:
 
pod nr telefonu: 95 73 55 909 (poniedziałek – piątek 11.00-14.00).
Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się - mailowo na adres
 
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:
 1. poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowoadministracyjnym;
 2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczący się postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postepowaniu sądowoadministracyjnym;
 4. nieodpłatną mediację;
 5.  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
  w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 6. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 
Punkt
Lokalizacja - adres
Porad udzielają
Harmonogram przyjęć
Punkt nr 1
 
Budynek „LAMUS”
Gorzów Wielkopolski
ul. Sikorskiego 5
pokój nr 1
 
 • Radca prawny Ada Rój;
 • Mediator Radosław Trzaskowski
Zastępcy:
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec;
 • Radca prawny Karolina Berdowska
 
 
poniedziałek   07:30 -11:30
wtorek             07:30 -11:30
środa               07:30 -11:30
czwartek         07:30 -11:30
piątek              07:30 -11:30
 
Punkt nr 2
 
Budynek „LAMUS”
Gorzów Wielkopolski
ul. Sikorskiego 5
pokój nr 1
 • Adwokat Magdalena Piasecka;
 • Adwokat Sylwia Domańska;
 • Radca prawny
  Nikola Modzelewska;
 • Adwokat Elwira Pławska- Raczkowska;
 • Radca prawny Anna Mieczkowska
 
 
poniedziałek   11:30 -15:30
wtorek             11:30 -15:30
środa               11:30 -15:30
czwartek          11:30 -15:30
piątek               11:30 -15:30
 
Punkt nr 3
Budynek Wydziału Spraw Społecznych  Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Gorzów Wielkopolski
ul. Teatralna 26,
1 piętro, pokój nr 2
 • Radca prawny Marta Paczkowska-Przypis
 • Adwokat Katarzyna Bereda;
 • Radca prawny / mediator Justyna Goćwińska;
 • Adwokat Aleksandra   Przybył - Owczarek;
 • Adwokat Aleksandra Węglarz
 
 
poniedziałek   07:30 -11:30
wtorek             07:30 -11:30
środa               07:30 -11:30
czwartek          07:30 -11:30
piątek               07:30 -11:30
Punkt nr 4
 
Budynek „LAMUS”
Gorzów Wielkopolski
ul. Sikorskiego 5
pokój nr 1
 
 • Radca prawny Karolina Berdowska;
 • Mediator Radosław Trzaskowski
Zastępcy:
 • Radca prawny Ada Rój;
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec
 
poniedziałek   15:30 -19:30
wtorek             15:30 -19:30
środa               15:30 -19:30
czwartek          15:30 -19:30
piątek               15:30 -19:30
 
Punkt nr 5
Budynek Wydziału Spraw Społecznych  Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Gorzów Wielkopolski
ul. Teatralna 26,
1 piętro, pokój nr 2
 
 • Radca prawny Dagmara Kotlarska;
 • Radca prawny Ada Rój;
 • Adwokat Paulina Kałkus;
 • Adwokat Monika Maliszewska;
 • Radca prawny Marcin Kaczmarczyk
 
poniedziałek    11:30 – 15:30
wtorek              11:30 – 15:30
środa                11:30 – 15:30
czwartek          11:30 – 15:30
piątek               11:30 – 15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkty 1 i 4 prowadzone są przez organizację pozarządową wybraną w ramach otwartego konkursu ofert tj. Fundacja Czysta Woda, ul. 30 Stycznia 29, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
Punkty 2, 3 i 5 obsługiwane są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Adwokacką w Zielonej Górze oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze.
« powrót do poprzedniej strony