ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Raport z konsultacji społecznych dotyczących zmiany Uchwały nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od 14 czerwca do 5 lipca 2018r. można było zgłosić swoje uwagi, wnioski i opinie do propozycji zmiany Uchwały nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.
 W ramach konsultacji odbyło się spotkanie otwarte z mieszkańcami oraz dyżur konsultacyjny. Przez cały czas trwania konsultacji mieszkańcy Gorzowa Wlkp. mieli również możliwość zgłosić swoje wnioski i uwagi na specjalnym formularzu.
 
Małgorzata Tillmann
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Tillmann
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Tillman
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-02 07:47:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-02 07:52:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-02 07:52:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17388 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE NR 86/I/2018 PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lipca 2018 r. informujące o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany granicy Miasta

OBWIESZCZENIE NR 86/I/2018 PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lipca 2018 r. informujące o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany granicy Miasta

OBWIESZCZENIe Nr 86/I/2018
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 27 lipca 2018 r.
informujące o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany granicy Miasta
 
          Zgodnie z § 6 uchwały nr LX/751/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany granicy Miasta Gorzów Wielkopolski oraz przeprowadzenia konsultacji (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r. poz. 921)podaję do publicznej wiadomości wyniki przeprowadzonych konsultacji.
 
         Konsultacje dotyczyły zamiaru zmiany granicy Miasta Gorzów Wielkopolski, polegającej na włączeniu do Miasta Gorzowa Wielkopolskiego części obszaru gminy Santok, obejmującej działki ewidencyjne: 165/12, 166/10, 174/1, 175/1, 176/3 i 176/5 z miejscowości Wawrów, które stanowią część pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 158 - ulicy Podmiejskiej.
 
          Konsultacje przeprowadzono w formie: publicznego spotkania konsultacyjnego z mieszkań­cami, ankiety on-line i dyżuru konsultacyjnego w Urzędzie Miasta.
          Do udziału w konsultacjach zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy Miasta.
          Informacja o terminie i formie przeprowadzenia konsultacji została podana w prasie, Wiadomościach Samorządowych i na stronie internetowej Miasta.
          Do udziału w publicznym spotkaniu konsultacyjnym oraz w dyżurze konsultacyjnym w Urzędzie Miasta nie zgłosił się żaden mieszkaniec Miasta.
           Wypełnionych zostało 14 ankiet on-line. Z przyczyn formalnych uznano, że 7 ankiet jest nieprawidłowych (ankiety wypełniły osoby niebędące mieszkańcami Gorzowa Wlkp. lub były to ankiety anonimowe). Zgodnie z wytycznymi uchwały Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr LX/751/2018 wypełnionych zostało 7 ankiet.
             We wszystkich ankietach wypełniające je osoby zgodziły się na zmianę granicy Miasta Gorzów Wielkopolski.
z up. PREZYDENTA MIASTA
(…)
Jacek Szymankiewicz
Zastępca Prezydenta Miasta
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jacek Mikulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Mikulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-27 13:27:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jacek Mikulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-27 13:31:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jacek Mikulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-27 13:31:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15651 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W ŚRÓDMIEŚCIU GORZOWA WLKP

Akapit nr 1 - brak tytułu

Projekt dofinansowany z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA” oraz pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Projekt realizowany w partnerstwie, na podstawie porozumienia podpisanego 22 maja 2014 r., pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. – liderem projektu i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie Oddział Elektrociepłownia Gorzów – partnerem projektu. Operatorem – tj. jednostką organizacyjną, realizującą zadanie w imieniu Miasta
jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2017

Cel projektu:

Zmniejszenie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez usunięcie wysokoemisyjnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną (piece kaflowe, c.o. etażowe -  węglowe) oraz włączenie odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego.

Obszar projektu:

Historyczny układ urbanistyczny tzw. Nowe Miasto (ograniczony ulicami: Łokietka, Kosynierów Gdyńskich, Roosevelta, Wyszyńskiego, Drzymały, Jagiełły) - obszar o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

-        39,963 % - dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
-        44,054 % - pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
-        15,983 % - wkład własny zapewniony przez partnera.

Wartość projektu:

-        całkowita wartość projektu  - 69.641.114,09 zł
-        wartość kosztów kwalifikowalnych - 60.991.129,17 zł

Wartość projektu po stronie Miasta:

-        dotacja NFOŚiGW –  24.374.141,88 zł
-        pożyczka WFOŚiGW – 7.049.216,03 zł

Wartość projektu po stronie PGE GiEK S.A.:

-        pożyczka WFOŚiGW – 19.819.575 zł
-        wkład własny – 9.748.196,26 zł
-        koszty niekwalifikowalne – 6.971.827,54 zł


Zakres projektu:

Działaniami projektu objętych zostało 236 budynków, usunięto 2.927 źródeł ciepła opalanych węglem. Łączna długość wybudowanej sieci ciepłowniczej i przyłączy wynosi 9.569 m.

 

Zakres prac / Miasto:

-        budowa instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody;
-        przygotowanie pomieszczeń dla węzłów cieplnych;
-        podłączenie węzłów cieplnych do instalacji wewnętrznych budynków;
-        likwidacja palenisk.


Zakres prac / PGE GiEK S.A.:

-        budowa sieci ciepłowniczych (magistrali) wraz z przyłączami;
-        zakup węzłów cieplnych, ich zainstalowanie;
-        podłączenie węzłów po stronie wysokoparametrowej (do wybudowanych przyłączy)
oraz ich uruchomienie.

W ramach projektu przeprowadzona została kampania edukacyjna, informująca
o korzyściach zdrowotnych i społecznych wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji. Główny cel kampanii  to zapoznanie mieszkańców z problemem  niskiej emisji oraz istotą i celem projektu.

Ponadto w ramach projektu została przeprowadzona inwentaryzacja źródeł niskiej emisji odpowiedzialnych za przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza. Posłużła ona do stworzenia bazy danych źródeł emisji z obszaru występowania przekroczeń. Inwentaryzacją objęte zostały źródła takie jak: kotłownie lokalne zabudowy wielorodzinnej, kotłownie zakładowe, kotłownie obiektów użyteczności publicznej, kotły indywidualne w zabudowie wielorodzinnej, piece kaflowe i inne instalacje spalania paliw.
 
źródło:  Gorzów Przystań

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Góral
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Góral
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-15 15:00:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Góral
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-15 15:01:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Barbara Góral
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-19 09:56:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19437 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zamiarze przebudowy Ul. Spichrzowej i możliwości udostępnienia kanału technologicznego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Węglarz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Arkadiusz Sawczuk - WIR
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-19 09:01:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Węglarz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-19 09:02:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Węglarz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-19 10:15:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19210 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie prac nad projektem budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. na 2018 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. informuje, że trwa procedura przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2018 rok i istnieje możliwość składania propozycji zadań do realizacji w 2018 roku w zakresie zadań własnych gminy i powiatu, o których mowa w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o samorządzie powiatowym).
Wniosek winien zawierać dane korespondencyjne wnioskodawcy, opis zadania oraz podpis wnioskodawcy.
Wnioski można składać w każdym czasie, z tym że złożenie wniosku do 12 października 2017 roku zwiększy szanse ujęcia zgłoszonego zadania w projekcie budżetu miasta na 2018 rok.
Sposób składania wniosków: zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
Adres korespondencyjny:
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Kancelaria Ogólna
Ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
Mail:
Fax: 957355670
 
Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-28 14:17:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-28 14:17:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-28 14:17:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17099 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin, z którymi Miasto zawarło porozumienie komunalne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leszek Dobek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-07-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Leszek Dobek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-04 16:14:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Dobek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-04 16:17:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Dobek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-04 16:17:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19412 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji