ˆ

Ewidencje i rejestry

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ewidencje i rejestry

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-03-31 14:12:54 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Działalność Gospodarcza
      Ewidencja Działalności Gospodarczej

Edukacja
      Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

Komunikacja
      Ośrodki Szkolenia Kierowców
      Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów

Kultura
      Amatorski Ruch Artystyczny
      Gorzowskie Stowarzyszenia Kulturalne
      Miejskie Instytucje Kultury
      Rejestr Instytucji Kultury

Ochrona Środowiska
      Rejestr form ochrony przyrody
      System Informacji o Środowisku (nowa wyszukiwarka kart informacyjnych)
      System Informacji o Środowisku (wersja sprzed zmiany przepisów prawnych)
      Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Sprawy Obywatelskie
      Wykaz fundacji
      Wykaz stowarzyszeń rejestrowych, posiadających osobowość prawną
      Wykaz stowarzyszeń zwykłych

Sprawy Organizacyjne
      Centralny rejestr umów

Sprawy Społeczne
      Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
      Wykaz dziennych opiekunów

Urbanistyka
      Zagospodarowanie przestrzennne
 
Zabytki
      Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków
« powrót do poprzedniej strony