ˆ

Zagospodarowanie przestrzenne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ze zm.), zawiadamia się o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji której przedmiotem jest budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV oświetleniowej na działkach nr 252/5, 252/9, 252/9, 252/7, 252/4, 252/3 obręb 3 „Wawrów” ul. Energetyków w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 20 września do 3 października 2019 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-18 10:39:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alina Gospodarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-18 10:40:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alina Gospodarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-18 10:40:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
917 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ze zm.), Wydział Urbanistyki i Architektury zawiadamia o  wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest: budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV i budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV i nn-0,4kV na działkach nr 1227/2 i 1225 obr. 10 „Zamoście” ul. Sielska i ul. Kwiatowa  w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 20 września do 3 października 2019 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-17 16:05:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alina Gospodarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-17 16:05:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alina Gospodarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-17 16:05:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
820 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ze zm.), zawiadamia się o wydanej w dniu 29.08.2019r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUA-III.6733.23.2019.JM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa  stacji bazowej telefonii komórkowej  P4 Sp. z o.o. nr GOR1040  na terenie  działki nr 809/4 obr.9 „Wieprzyce” przy ul. Warzywnej w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tj. od 20 września do 3 października 2019 r strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-17 15:52:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alina Gospodarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-17 15:53:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alina Gospodarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-17 15:53:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
867 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Sulęcińską, ul. Poznańską i południową granicą miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), a także uchwały Nr XLIV/520/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2013 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu, w zakresie naniesionych zmian wprowadzonych m. in. w wyniku uwzględnienia wniesionych uwag, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Sulęcińską, ul. Poznańską i południową granicą miasta Gorzowa Wlkp. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 września do 2 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ul. Myśliborskiej 34, w pokoju nr 7 w godz. od 8.00 do 15.00.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ul. Sikorskiego 3-4 w sali sesyjnej o godz. 15:30.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Uwagi można składać do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., jako organu właściwego do rozpatrywania uwag:
  • w formie pisemnej, na adres Urzędu Miasta (ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej wiadomość opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres oraz poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Akapit nr 4 - brak tytułu

Uwagi należy składać z podaniem nazwiska i imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Apanowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Apanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-04 08:16:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Apanowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-04 08:20:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Apanowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-04 08:20:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2040 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji