ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Porządek XIII sesji Rady Miasta w dniu 25 września 2019 r

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-09-18 15:09:36 przez Małgorzata Matuszek

Akapit nr - brak tytułu

XIII sesja Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zwołana zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, odbędzie się 25 września 2019 r. o godz.14.00 w sali narad (niski parter) Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Sikorskiego 3-4.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 4. Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia klubowe.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Druk nr 254 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 7. Druk nr 255 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 8. Druk nr 256 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 9. Druk nr 257 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2019-2045.
 10. Druk nr 242 – podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim.
 11. Druk nr 243 - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Sportowego nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim.
 12. Druk nr 244 - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego nr 19 w Gorzowie Wielkopolskim wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie Wielkopolskim.
 13. Druk nr 245 - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 12 w Gorzowie Wielkopolskim wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie Wielkopolskim.
 14. Druk nr 246 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr X/82/2011 w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
 15. Druk nr 247 – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 16. Druk nr 248 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 17. Druk nr 250 – podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+.
 18. Druk nr 251 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości na 10 lat.
 19. Druk nr 253 – podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszarów położonych przy zachodniej granicy miasta na terenach leśnych.
 20. Druk nr 252 - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
 21. Druk nr 249 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Gorzów Wielkopolski udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
 22. Druk nr 258 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap II”.
 23. Druk nr 241 – podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.
 24. Informacja o stanie realizacji uchwał Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 25. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 26. Sprawy różne.
 27. Zakończenie obrad.
« powrót do poprzedniej strony