Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XXIII/418/2020 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nr aktu prawnego
XXIII/418/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XXIII/417/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2020 - 2048
Nr aktu prawnego
XXIII/417/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XXIII/416/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nr aktu prawnego
XXIII/416/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XXIII/415/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nr aktu prawnego
XXIII/415/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XXIII/414/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nr aktu prawnego
XXIII/414/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XXIII/413/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonegopomiędzy ul. Złotego Smoka, ul. Szczecińską a drogą ekspresową S3
Nr aktu prawnego
XXIII/413/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XXIII/412/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego na północ od ul. Kostrzyńskiej
Nr aktu prawnego
XXIII/412/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XXIII/411/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzyul. Słowiańską a ul. Różyckiego
Nr aktu prawnego
XXIII/411/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XXIII/410/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.
Nr aktu prawnego
XXIII/410/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XXIII/409/2020 w sprawie w sprawie konsultacji dotyczących niektórych nazw miejscowości położonych w granicach Miasta Gorzów Wielkopolski
Nr aktu prawnego
XXIII/409/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji