Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-08-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do zaopiniowania zgłoszeń kandydatów na członków Komitetów Rewitalizacji złożonych w trybie otwartego naboru uzupełniającego
Nr aktu prawnego
ZPM-189-II-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-08-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nr aktu prawnego
ZPM-188-II-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nr aktu prawnego
ZPM-187-II-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nr aktu prawnego
ZPM-186-II-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
Nr aktu prawnego
ZPM-185-II-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości oraz ustanowienia służebności gruntowej
Nr aktu prawnego
ZPM-184-II-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad udostępniania gruntów stanowiących własność Miasta Gorzowa Wielkopolskiego lub Skarbu Państwa będących drogami wewnętrznymi, a także gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania terenu pod budowę dróg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Nr aktu prawnego
ZPM-183-II-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nr aktu prawnego
ZPM-182-II-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nr aktu prawnego
ZPM-181-II-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-07-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany warunków umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
ZPM-180-II-2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji