ˆ

Pozwolenia i zgłoszenia budowlane

Szczegóły informacji

Zgłoszenie instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 8 ul. Koniawska 55, działka nr ewid. 900/6, obręb ewid. 11-Zakanale

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-10-07 15:25:25 przez Katarzyna Ziółkowska

Akapit nr - brak tytułu

 
Zgłoszenie instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 8 ul. Koniawska 55, działka nr ewid. 900/6, obręb ewid. 11-Zakanale działka nr ewid. 900/6, obręb ewid. 11-Zakanale
 
Data wpływu zgłoszenia: 6 października 2021 r.
Inwestor: Pani Agnieszka Budzyńska
Adres inwestycji:  ul. Koniawska 55/8, działka o numerze ewidencyjnym 900/6, obręb ewid. 11-Zakanale, jednostka ewidencyjna Gorzów Wlkp.   
Opis obiektu: przedmiotem inwestycji instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla potrzeb lokalu mieszkalnego
Termin na załatwienie: 28 października 2021 r.
Postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia: -
Nowy termin na załatwienie: -
Sprzeciw: -
Termin wniesienia sprzeciwu: -