ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

Nabór członków Zespołu Roboczego ds. opracowania projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Informacja ogłoszona dnia 2020-06-08 12:30:41 przez Sylwia Krasińska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta ogłasza  nabór członków Zespołu Roboczego ds. opracowania projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom. Zespół będzie miał charakter opiniotwórczo-doradczy, a jego zadaniem będzie wypracowanie projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na rok 2021.
 
Zespół Roboczy będzie składał się maksymalnie z 8 członków, w tym:
 • maksymalnie 4 przedstawicieli strony społecznej;
 • 2 przedstawicieli Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, w tym: 1 pracownik Wydziału Spraw Społecznych, 1 członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • 2 przedstawicieli Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Przedstawicielami strony społecznej mogą być:
 • mieszkańcy miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego;
 • przedstawiciele podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami pozarządowymi”, działających na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Jeżeli zgłoszeń przedstawicieli strony społecznej będzie więcej niż 4, członkowie Zespołu Roboczego zostaną wybrani w drodze losowania, zorganizowanego przez Wydział Spraw Społecznych.
Członkowie Zespołu Roboczego ze strony społecznej nie będą pobierali wynagrodzenia za pracę, pracownicy Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Radni Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego będą uczestniczyli w spotkaniach  Zespołu Roboczego w ramach obowiązków służbowych.
 
 Regulamin naboru przedstawicieli strony społecznej oraz kryteria, jakie powinien spełnić kandydat ze strony społecznej:
 • ukończone 18 lat;
 • mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego lub/i przedstawiciel organizacji pozarządowej, działającej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego;
 • kandydatów na członków Zespołu Roboczego należy zgłaszać na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia;
 • jedna organizacja pozarządowa może zgłosić maksymalnie jednego kandydata;
 • kandydatów na członków Zespołu Roboczego można zgłaszać w terminie do 26 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu);
 • zgłoszenia złożone po terminie, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone na innym formularzu, nie będą rozpatrywane;
 • zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zespół Roboczy ds. opracowania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom” bezpośrednio w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 3-4, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, lub korzystając z opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow (decyduje data wpływu).
Lp.
Rodzaj działania
Planowany termin
1.
Prace Zespołu Roboczego
sierpień 2020 r.
2.
Konsultacje wypracowanego projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom
wrzesień 2020 r.
3.
Przedłożenie projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Radzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w celu jego uchwalenia
październik 2020 r.
 
 
Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 26 czerwca 2020 r.
Wzór formularza, który należy zastosować do zgłoszenia kandydata stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Krasińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-08 12:27:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Krasińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-08 12:30:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Krasińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-08 12:30:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
362 raz(y)