ˆ

Ogólna klauzula informacyjna

Szczegóły informacji

Ochrona danych osobowych

Informacja ogłoszona dnia 2016-04-25 13:33:07 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. z siedzibą Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
  2. W sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych listownie: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: .
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Gorzów Wlkp. przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
  5. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym okresie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.
  7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają procesowi automatycznego przetwarzania, w tym profilowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Piotrowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Piotrowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-25 13:28:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-25 13:33:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Piotrowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-27 14:24:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6477 raz(y)