ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXXIX/468/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24.01.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-08-31 11:47:29 przez Małgorzata Koitka

Załączniki