ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenia z dnia 25 listopada 2022r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-11-25 14:01:47 przez Barbara Góral

Akapit nr - brak tytułu

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami zamieszcza się wykazy z dnia 25 listopada 2022r. nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Skarbu Państwa - przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenie.

Załączniki