ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m kw. wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą ul. Kobylogórska, dz. nr ewid. 314/13, obręb ewid. 12-Siedlice

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-11-29 10:11:56 przez Paweł Jacewicz

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą ul. Kobylogórska, dz. nr ewid. 314/13, obręb ewid. 12-Siedlice

Data wpływu zgłoszenia: 17 listopada 2022 r.
Inwestor: Pani Elżbieta Filipowicz
Adres inwestycji: ul. Kobylogórska, dz. nr ewid. 314/13, obręb ewid. 12-Siedlice, jednostka ewidencyjna Gorzów Wlkp.   
Opis obiektu: przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą.
Termin na załatwienie: 8 grudnia 2022 r.
Postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia: -
Nowy termin na załatwienie: -
Sprzeciw: -
Termin wniesienia sprzeciwu: -