ˆ

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Informacja ogłoszona dnia 2021-08-24 13:45:33 przez Alina Gospodarczyk, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się o wydanym w dniu 19.08.2021 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim postanowieniu znak PO.ZPU.1.522.1280.2021.EJ oraz o wydanym w dniu 20.08.2021 r. przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postanowieniu znak ZA-G.5151.9.2021 uzgadniającymi projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest: budowa szafki z rozdzielnicą energetyczną i kablami- inwestycja na działkach nr 944 i 807/3 obręb 5 Śródmieście ul. Borowskiego w Gorzowie Wlkp.
 
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tzn. od 24 do 31 sierpnia 2021 r. strony mogą zapoznać się z w/w postanowieniami w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.Jednocześnie organ informuje, iż w związku z realizacją zadań przez organ w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, na mocy § 13 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 ze zm.) czynny udział stron w postępowaniu, w tym składanie wniosków i zastrzeżeń oraz wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, możliwy jest pod numerem telefonu: 95 7355 654, za pośrednictwem poczty mailowej , również pisemnie  (do urny) lub osobiście w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, pokój nr 8 - parter – w godzinach 800 - 1000, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem tel. 95 7355 654.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alina Gospodarczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-24 13:45:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alina Gospodarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-24 13:45:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alina Gospodarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-24 13:45:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
174 raz(y)