Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego

Informacja ogłoszona dnia 2020-08-06 11:17:25 przez Alina Gospodarczyk, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6540.11.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                            Gorzów Wlkp. 2020-07-23
Działając na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamia się o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 22.06.2020 r. znak: RP3676/20/001255 Pana Tomasza Sojka PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z Wrocławia pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa  SA z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wlkp., w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno–inżynierskich na potrzeby budowy gazociągu relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą”.Roboty geologiczne przewidziane w w/w projekcie robót geologicznych będą prowadzone w obrębie działek ewidencyjnych nr: działki o nr ewid. 177,  180, 209/1, 214, 237 obręb 0005-Mościczki, gm. Witnica,działki o nr ewid. 1321 obręb 0006- Witnica, gm. Witnica,działki o nr ewid. 78/2, 245/2, 289/5, 492/5, 537, 577/4, 577/3, obręb 0013-Białczyk, gm. Witnica,działki o nr ewid. 1022, 83/2, 86/1, 346/2, 353/1 obręb 0014-Pyrzany, gm. Witnica,działki o nr ewid., 345, 350, 369, 399, 402 obręb 0008-Nowiny Wielkie, gm. Witnica,działki o nr ewid., 358/3, 359, 378, 533, obręb 0004-Bogdaniec, gm. Bogdaniec,działki o nr ewid., 312, 296, 285/1, 284, 271, 261, 215, 187/1, 192/8, 196/2, 201/3, 203, 205, 210/4, 322/4 obręb 0005-Jenin, gm. Bogdaniec,działki o nr ewid. 468/6, 186, 180, 169, obręb 0003-Łupowo, gm. Bogdaniec,działki o nr ewid. 188/3, 188/6, 157/1, 158 obręb 0008-Lasy, miasto Gorzów Wlkp.,działki o nr ewid. 217, 221/4, 207, 206, 205, 203, obręb 0018-Baczyna, gm. Lubiszyn,działki o nr ewid. 237/13, 207/10, 320/10, 320/20, 205/2, 335, obręb 0007-Chróścik, miasto Gorzów Wlkp.,działki o nr ewid. 771, 770/2, 276/1, 74, 81, 83/1, 163, 162, 180, 178/2, 194, obręb 0001-Santocko, gm. Kłodawa,działki o nr ewid. 385, 40/7, 22/3, 20 obręb 0006-Mironice, gm. Kłodawa.Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.) stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.  Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 9 oraz art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.) oraz art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w toku powyższego postępowania administracyjnego Starosta Gorzowski wystąpił do właściwych organów o opinię do projektu decyzji zatwierdzającej w/w projekt robót geologicznych. Strony, w związku z art. 10 § 1 Kpa, na każdym etapie postępowania mogą wnosić uwagi i wnioski w sprawie, a po zebraniu wszystkich materiałów dotyczących zatwierdzenia przedmiotowego projektu - zapoznać się z nimi, o czym zostaną powiadomione odrębnie.Ponadto stosownie do art. 73 § 1 Kpa, strony na każdym etapie postępowania mają możliwość przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów.Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. ul. Józefa Pankiewicza 5-7, pokój nr 111 w dniach poniedziałek i czwartek w godz. 730 - 1530, lub pod numerem tel. 095 7 330 419.  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. oraz przesłane do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Gminy Lubiszyn, Urząd Gminy Bogdaniec, Urząd Gminy Kłodawa, Urząd Miasta i Gminy Witnica oraz Urząd Miejski w Gorzowie Wlkp .Z up. Starosty Małgorzata Ludniewska, Wicestarosta. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-06 11:16:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alina Gospodarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-06 11:17:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alina Gospodarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-06 11:17:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
704 raz(y)