ˆ

Rewitalizacja Miasta

Szczegóły informacji

Ogłoszenie konkursu na wsparcie zielonych mikroinicjatyw sąsiedzkich

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-25 13:48:47 przez Marta Piekarska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Gorzów Wielkopolski, 25 lutego 2021 r.
BSR-III.0630.3.2021.MP
 
 
PREZYDENT MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
OGŁASZA KONKURS
DLA MIESZKAŃCÓW PODOBSZARÓW REWITALIZACJI
NA WSPARCIE ZIELONYCH MIKROINICJATYW SĄSIEDZKICH
 
 
 I. Organizator
Organizatorem konkursu jest Miasto Gorzów Wielkopolski – Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji.   
 
II. Cel konkursu
Celem Konkursu jest zwiększenie aktywności, zaangażowania i integracji mieszkańców podobszarów rewitalizacji w sprawy miasta poprzez wsparcie finansowe „zielonych mikroinicjatyw sąsiedzkich” realizowanych  przez mieszkańców podobszarów rewitalizacji Gorzowa Wielkopolskiego.
 
III. Uczestnicy i obszar, na którym mogą być realizowane projekty.
1) Realizatorem projektu mogą być wyłącznie nieformalne grupy mieszkańców podobszarów rewitalizacji składające się przynajmniej z 5 osób.
2) Preferowane będą nieformalne grupy, w skład których wchodzą osoby będące sąsiadami a projekt dotyczy zmiany ich najbliższego otoczenia.
3) Jedna grupa  mieszkańców  może złożyć wniosek na realizację tylko jednego projektu.
4) Projekty mogą być realizowane wyłącznie na podobszarach rewitalizacji, o których mowa w Uchwale nr XXVIII/367/2016 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  z dnia 29.06.2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 
IV. Ogólne warunki konkursu i nabór projektów
1) Kwota zabezpieczona w budżecie miasta: 7000 zł.
2) Wnioskowana kwota wsparcia finansowego nie może przekroczyć 1000 zł brutto na jeden projekt.
3) Nabór projektów prowadzony jest w systemie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
4) Wydatki, które mogą być finansowane w ramach mikrograntu: zakup roślin, nawozów, narzędzi ogrodniczych, materiały do konserwacji małej architektury, elementy małej architektury (np. kosze na śmieci, donice, ławki, gazony, pergole, gazony), materiały do wykonania klombów czy pergoli.
5) Szczegółowe warunki konkursu są zawarte w Regulaminie wsparcia zielonych mikroinicjatyw sąsiedzkich realizowanych na podobszarach rewitalizacji w Gorzowie Wielkopolskim przyjętym Zarządzeniem nr 28/2021 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 lutego 2021r.  
 
V. Sposób zgłaszania projektów
1) Projekty należy zgłaszać na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2) Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w kancelarii  ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4.  
3) Pytania odnośnie Konkursu można kierować:
- na adres mailowy: ,
- telefonicznie: 95 7355 685,
- osobiście w Biurze Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji, ul. Sikorskiego 5, I piętro pokój nr 5.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Piekarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-25 13:21:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-25 13:48:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-25 13:48:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1405 raz(y)