ˆ

Zagospodarowanie przestrzenne

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-16 11:25:28 przez Agnieszka Wasielewska - Prychoda , informacja należąca do archiwum

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 oraz art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), a także uchwały Nr LXXIII/786/2014 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 listopada 2020 r. do 18 grudnia 2020 r., w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 34, w pokoju nr 7, w godz. od 8.00 do 15.00 i na stronie internetowej: www.gorzow.pl (pod kafelkiem „Przestudiujmy Miasto”) oraz bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ (w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne / Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego – w trakcie opracowania).
Z projektem studium można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 505 / 945/ 899.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się online w dniach: 08 grudnia 2020 r. od godziny 15.00 do godziny 18.00 oraz 15 grudnia 2020 r. od godziny 17.00 do godziny 20.00. Link z dostępem do dyskusji publicznej będzie udostępniony bezpośrednio przed dyskusją publiczną na stronie www.gorzow.pl (pod kafelkiem „Przestudiujmy Miasto”) oraz bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ (w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne / Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego – w trakcie opracowania). Osoby chcące wziąć aktywny udział w dyskusji publicznej i mieć możliwość zadawania pytań online proszone są o zgłoszenie się do dnia 3 grudnia 2020 r. na adres .
 
Uwagi na podstawie art. 11 ust. 8 oraz art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego mogą wnieść osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., jako organu właściwego do rozpatrywania uwag:
  • na piśmie, na adres ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
  • ustnie do protokołu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 505/ 945,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: z dopiskiem „uwagi do studium”.
Na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można składać do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., jako organu właściwego do rozpatrywania uwag:
  • na piśmie, na adres ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
  • ustnie do protokołu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 505/ 945,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: z dopiskiem „uwagi do studium”.

Uwagi należy składać z podaniem nazwiska i imienia lub nazwy, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2021 r.
 
Jacek Wójcicki - Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Wasielewska-Prychoda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-16 11:16:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Wasielewska - Prychoda
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-16 11:25:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nogieć
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-10 12:12:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1841 raz(y)