ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wymiana lub wtórnik karty pojazdu.Drukuj informacjęSprawa: Wymiana lub wtórnik karty pojazdu.

Szczegóły informacji

Wymiana lub wtórnik karty pojazdu.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: KOMUNIKACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW

Ogłoszono dnia: 2014-12-03 12:31:45

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Miejsce załatwienia

 1. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Myśliborska 34, nr tel. (95) 7355-723, I piętro hala obsługi rejestracji pojazdów lub
 2. punkt Wydziału Komunikacji na Sali Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Sikorskiego 3-4
 3. punkt kancelaryjny Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, parter lub kancelaria Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (tylko składanie wniosków).

Telefon kontaktowy

95 7355 723; 95 7355 724

Adres e-mail

wkm@um.gorzow.pl

Sposób załatwienia

 1. Wydanie dokumentów.

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie wtórnika/wymianę karty pojazdu – pobierz druk
 2. Dotychczasowy dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany – wzory dowodów rejestracyjnych oraz pozwolenia czasowego
 3. Karta pojazdu, jeżeli została zniszczona – wzór
 4. Oświadczenie składane pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań w przypadku utraty karty pojazdu (powinno być wystawione przez właściciela lub współwłaściciela) – pobierz druk
 5. Pisemna informacja wskazująca producenta i importera pojazdu, jeżeli karta pojazdu została utracona przed pierwszą rejestracją.
 6. Dokumenty firmy, jeżeli właścicielem pojazdu jest firma.
 7. Do wglądu: dokument/y tożsamości właściciela/wszystkich współwłaścicieli.

Czas realizacji

Niezwłocznie.

Opłaty

 1. Wydanie wtórnika/wymiana karty pojazdu – opłata komunikacyjna: 75,00zł; opłata ewidencyjna: 0,50zł – pobierz druk opłaty
 2. Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania sprawy przez osobę upoważnioną – więcej informacji
Opłata za pełnomocnictwo: 17,00zł – pobierz druk opłaty

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

W przypadku utraty karty przed pierwszą rejestracją pojazdu, na pisemny wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący wydaje wtórnik karty po uzyskaniu potwierdzenia, że utracona karta była wydana. Do wniosku właściciel pojazdu dołącza pisemną informację wskazującą producenta i importera, który wydał utraconą kartę.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony