ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przywrócenie cofniętych uprawnień – przyczyna: wydany zakaz prowadzenia pojazdów na okres powyżej 1 rokuDrukuj informacjęSprawa: Przywrócenie cofniętych uprawnień – przyczyna: wydany zakaz prowadzenia pojazdów na okres powyżej 1 roku

Szczegóły informacji

Przywrócenie cofniętych uprawnień – przyczyna: wydany zakaz prowadzenia pojazdów na okres powyżej 1 roku

Wydział: KOMUNIKACJA - UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA

Ogłoszono dnia: 2014-12-03 12:31:34

Termin załatwienia

Do 14 dni (w przypadku wytworzenia nowego dokumentu). Niezwłocznie (w przypadku odbioru aktualnego dokumentu prawa jazdy).

Miejsce załatwienia

 1. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, nr tel. (95) 7355-725, I piętro - hala obsługi uprawnień do kierowania lub
 2. punkt kancelaryjny Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, parter lub kancelaria Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3 – 4, 66–400 Gorzów Wlkp. (tylko składanie wniosków).

Telefon kontaktowy

tel. 95 7355 725; fax: 95 7355 670

Adres e-mail

wkm@um.gorzow.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o przywrócenie uprawnień do kierowania wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 11ust. 1 pkt 5 ustawy, oraz o niewystępowaniu przesłanek, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-5 ustawy  – pobierz druk
 2. Załączniki do wniosku:
 1. kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku wytworzenia nowego dokumentu,
 2. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 3. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 4. kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Czas realizacji

Do 14 dni (w przypadku wytworzenia nowego dokumentu).
Niezwłocznie (w przypadku odbioru aktualnego dokumentu prawa jazdy).

Opłaty

 1. Za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy z powodu zmiany danych – opłata komunikacyjna: 100,00zł; opłata ewidencyjna: 0,50zł – pobierz druk opłaty
 2. W przypadku wydania decyzji administracyjnej o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie – opłata ewidencyjna: 0,50zł – pobierz druk opłaty
 3. W przypadku odbioru aktualnego dokumentu prawa jazdy na wniosek – opłata skarbowa: 10,00zł – pobierz druk opłaty

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 1. Osoby wobec których wydana została decyzja o cofnięciu uprawnień na okres przekraczający 1 rok  zobowiązane są do złożenia w Wydziale Komunikacji wniosku, w celu wygenerowania numeru Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), który umożliwi przystąpienie do egzaminu sprawdzającego kwalifikację kierowcy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
 2. Starosta wydaje decyzję administracyjną o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.
 3. Odbioru dokumentu strona dokonuje na podstawie dokumentu tożsamości, tj. dowodu osobistego lub paszportu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Ufir
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Kmita
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-02 15:43:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-03 12:31:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Fogler
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-30 11:19:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2799 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony