ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.

Wydział: KOMUNIKACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW

Ogłoszono dnia: 2014-12-03 12:31:45

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Miejsce załatwienia

 1. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Myśliborska 34, nr tel. (95) 7355-723, I piętro hala obsługi rejestracji pojazdów lub
 2. punkt kancelaryjny Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, parter lub kancelaria Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (tylko składanie wniosków)

Telefon kontaktowy

95 7355 723; 95 7355 724

Adres e-mail

wkm@um.gorzow.pl

Sposób załatwienia

 1. Decyzja administracyjna.

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu – pobierz druk
 2. Dotychczasowy dowód rejestracyjny
 3. Oświadczenie składane pod odpowiedzialnością karną jeżeli jest wymagane – pobierz druk.
 4. Tablice rejestracyjne.
 5. Dokumenty firmy, w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest firma.
 6. Do wglądu: dokument/y tożsamości właściciela/wszystkich współwłaścicieli.

Czas realizacji

Niezwłocznie.

Opłaty

 1. Za decyzję o czasowym wycofaniu z ruchu (dotyczy samochodu osobowego):
  1. na okres 3 miesięcy: 80,00zł.
  2. za każdy kolejny miesiąc od 4 do 12 miesiąca opłatę powiększa się o: 4,00zł.
 2. Za decyzję o czasowym wycofaniu z ruchu (nie dotyczy samochodu osobowego):
  1. na okres 2 miesięcy: 80,00zł.
  2. za każdy kolejny miesiąc od 3 do 12 miesiąca opłatę powiększa się o: 4,00zł.
 3. Przedłużenie czasowego wycofania z ruchu:
  1. za każdy kolejny miesiąc od 13 do 24 miesiąca opłatę powiększa się o: 2,00zł,
  2. za każdy kolejny miesiąc od 25 do 48 miesiąca opłatę powiększa się o: 0,25zł.
 
Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania sprawy przez osobę upoważnioną
Opłata za pełnomocnictwo: 17,00zł – pobierz druk opłaty

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 1. Pojazd podlega czasowemu wycofaniu z ruchu na wniosek właściciela pojazdu lub podmiotu, któremu powierzono pojazd, pod warunkiem, że jest zarejestrowany w ewidencji Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
 2. Na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny przechowywane są w depozycie.
 3. Wycofaniu czasowemu na wniosek podlegają zarejestrowane:
  1. samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
  2. ciągniki samochodowe,
  3. pojazdy specjalne,
  4. autobusy,
  5. samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji w przypadku pojazdu:
   • który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   • w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   • w przypadku wystąpienia szkody istotnej.
 4. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia jego wycofania z ruchu (nie dotyczy samochodu osobowego).
 5. Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
 6. W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu składa wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 7. Okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu ulega skróceniu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Konrad Konik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Troszczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-02 11:51:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Konrad Konik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-03 12:31:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Konrad Konik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-21 10:40:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3443 raz(y)