ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.

Wydział: KOMUNIKACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW

Ogłoszono dnia: 2014-12-03 12:31:45

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Miejsce załatwienia

 1. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Myśliborska 34, nr tel. (95) 7355-723, I piętro hala obsługi rejestracji pojazdów lub
 2. punkt kancelaryjny Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, parter lub kancelaria Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (tylko składanie wniosków).

Telefon kontaktowy

95 7355 723; 95 7355 724

Adres e-mail

wkm@um.gorzow.pl

Sposób załatwienia

 1. Decyzja administracyjna.

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu – pobierz druk
 2. Dotychczasowy dowód rejestracyjny – wzory dowodów rejestracyjnych
 3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana – wzór
 4. Tablice rejestracyjne.
 5. Dokumenty firmy, w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest firma.
 6. Do wglądu: dokument/y tożsamości właściciela/wszystkich współwłaścicieli.

Czas realizacji

Niezwłocznie.

Opłaty

 1. Za decyzję o czasowym wycofaniu z ruchu:
  1. na okres 2 miesięcy: 80,00zł.,
  2. za każdy kolejny miesiąc od 3 do 12 miesiąca opłatę powiększa się o: 4,00zł.
 2. Przedłużenie czasowego wycofania z ruchu:
  1. za każdy kolejny miesiąc od 13 do 24 miesiąca opłatę powiększa się o: 2,00zł.,
  2. za każdy kolejny miesiąc od 25 do 48 miesiąca opłatę powiększa się o: 0,25zł.
 3. Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania sprawy przez osobę upoważnioną więcej informacji
Opłata za pełnomocnictwo: 17,00zł – pobierz druk opłaty

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 1. Pojazd podlega czasowemu wycofaniu z ruchu pod warunkiem, że jest zarejestrowany w ewidencji Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
 2. Na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny przechowywane są w depozycie.
 3. Wycofaniu czasowemu na wniosek podlegają zarejestrowane:
  1. samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
  2. ciągniki samochodowe,
  3. pojazdy specjalne,
  4. autobusy.
 4. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia jego wycofania z ruchu.
 5. W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu składa wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza:
  1. kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
  2. decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 6. Okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu ulega skróceniu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Konrad Konik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Kmita
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-02 11:51:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-03 12:31:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Fogler
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-30 11:13:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2140 raz(y)