ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Rejestracja nowego pojazdu.

Wydział: KOMUNIKACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW

Ogłoszono dnia: 2014-12-03 12:31:45

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Miejsce załatwienia

 1. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Myśliborska 34, nr tel. (95) 7355-723, I piętro hala obsługi rejestracji pojazdów lub
 2. punkt kancelaryjny Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, parter lub kancelaria Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (tylko składanie wniosków).

Telefon kontaktowy

95 7355 723; 95 7355 724

Adres e-mail

wkm@um.gorzow.pl

Sposób załatwienia

 1. Decyzja administracyjna.

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o rejestrację pojazdu – pobierz druk
 2. Dowód własności pojazdu.
 3. Jeden z dokumentów:
  1. świadectwa zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
  2. świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
  3. świadectwa zgodności, o którym mowa w art.27 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
  4. dopuszczenia jednostkowego pojazdu wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
  5. świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art.2 ust.1 pkt 33 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
  6. uznania dopuszczenia jednostkowego pojazdu,
  7. uznania świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art.64 ust.1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia,
  8. świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
  9. świadectwa unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art.2 ust.1 pkt 32 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu.
 4. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy
 5. Dowód odprawy celnej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej
 6. Dokumenty firmy, w przypadku nabycia pojazdu na firmę.
 7. Do wglądu: dokument/y tożsamości właściciela/wszystkich współwłaścicieli.

Czas realizacji

Niezwłocznie.

Opłaty

 1. Samochód osobowy, ciężarowy, specjalny, ciągnik samochodowy, autobus, pojazd samochodowy inny (podrodzaj: inny), opłata: 160,00zł – pobierz druk opłaty
 2. Motocykl, pojazd samochodowy inny (podrodzaj: czterokołowiec, czterokołowiec lekki), przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy, opłata: 120,00zł – pobierz druk opłaty
 3. Motorower, opłata: 110,00zł – pobierz druk opłaty
 4. Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania sprawy przez osobę upoważnioną.
Opłata za pełnomocnictwo: 17,00zł pobierz druk opłaty

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 1. Jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami należy załączyć kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopię KRS potwierdzającą prowadzenie przez zbywcę tej działalności.
 2. Jeżeli pojazd został odprawiony celnie w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska dokumentem wymaganym do rejestracji jest również dokument, o którym mowa w pkt 4 w rubryce WYMAGANE DOKUMENTY.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Konrad Konik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Troszczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-02 11:58:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Konrad Konik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-03 12:31:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Konrad Konik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-17 14:10:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14169 raz(y)