ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Rejestracja pojazdu już zarejestrowanego na obszarze kraju.

Wydział: KOMUNIKACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW

Ogłoszono dnia: 2014-12-03 12:31:45

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Miejsce załatwienia

 1. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Myśliborska 34, nr tel. (95) 7355-723, I piętro hala obsługi rejestracji pojazdów lub
 2. punkt kancelaryjny Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, parter lub kancelaria Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (tylko składanie wniosków)

Telefon kontaktowy

95 7355 723; 95 7355 724

Adres e-mail

wkm@um.gorzow.pl

Sposób załatwienia

 1. Decyzja administracyjna.

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o rejestrację pojazdu – pobierz druk
 2. Dowód własności pojazdu.
 3. Dotychczasowy dowód rejestracyjny.
 4. Tablice rejestracyjne.
 5. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym – jeżeli z dowodu rejestracyjnego lub z zaświadczenia potwierdzającego dane w zagubionym dokumencie wynika, że termin badań technicznych upłynął.
 6. Dokumenty firmy, jeżeli właścicielem pojazdu jest firma.
 7. Do wglądu: dokument/y tożsamości właściciela/wszystkich współwłaścicieli.

Czas realizacji

Niezwłocznie.

Opłaty

 1. Rejestracja wszystkich pojazdów, wcześniej zarejestrowanych w kraju, bez wymiany tablic rejestracyjnych:
  1. (bez wydanego pozwolenia czasowego) opłata 66,50zł – pobierz druk opłaty
  2. (z wydanym pozwoleniem czasowym) opłata 80,00zł – pobierz druk opłaty
 2. Samochód osobowy, ciężarowy, specjalny, ciągnik samochodowy, autobus, pojazd samochodowy inny (podrodzaj: inny), opłata: 160,00zł – pobierz druk opłaty
 3. Motocykl, pojazd samochodowy inny (podrodzaj: czterokołowiec, czterokołowiec lekki), przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy, opłata: 120,00zł – pobierz druk opłaty
 4. Motorower, opłata: 110,00zł – pobierz druk opłaty
 5. Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania sprawy przez osobę upoważnioną.
Opłata za pełnomocnictwo: 17,00zł pobierz druk opłaty

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 1. W przypadku utraty tablic rejestracyjnych właściciel do wniosku o rejestracje dołącza stosowne oświadczenie – pobierz druk
 2. Przy rejestracji pojazdu, jego właściciel może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego tablic rejestracyjnych, jeżeli:
  1. pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. wydane tablice rejestracyjne są utrzymane w należytym stanie i są czytelne,
  3. wydane tablice rejestracyjne zawierają symbol Unii Europejskiej,
  4. wydane tablice rejestracyjne zawierają symbol flagi Polski (w tym przypadku tablice rejestracyjne podlegają wymianie na tablice rejestracyjne z tym samym numerem rejestracyjnym ale zawierające symbol Unii Europejskiej.
Tzw. „czarne” tablice rejestracyjne nie mogą zostać zachowane
3. Jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami należy załączyć kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopię KRS potwierdzającą prowadzenie przez zbywcę tej działalności.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Konrad Konik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Troszczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-02 12:00:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Konrad Konik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-03 12:31:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Konrad Konik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-21 10:39:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
58040 raz(y)