ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Rejestracja pojazdu już zarejestrowanego na obszarze kraju.

Wydział: KOMUNIKACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW

Ogłoszono dnia: 2014-12-03 12:31:45

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Miejsce załatwienia

 1. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Myśliborska 34, nr tel. (95) 7355-723, I piętro hala obsługi rejestracji pojazdów lub
 2. punkt kancelaryjny Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, parter lub kancelaria Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (tylko składanie wniosków).

Telefon kontaktowy

95 7355 723; 95 7355 724

Adres e-mail

wkm@um.gorzow.pl

Sposób załatwienia

 1. Decyzja administracyjna.

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o rejestrację pojazdu – pobierz druk
 2. Dowód własności pojazdu – więcej informacji
 3. Dotychczasowy dowód rejestracyjny – wzory dowodów rejestracyjnych oraz pozwolenia czasowego
 4. Karta pojazdu, jeżeli była wydana – wzór – w przypadku utraty karty pojazdu – więcej informacji
 5. Tablice rejestracyjne.
 6. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym – jeżeli z dowodu rejestracyjnego lub z zaświadczenia potwierdzającego dane w zagubionym dokumencie wynika, że termin badań technicznych upłynął.
 7. Dokumenty firmy, jeżeli właścicielem pojazdu jest firma.
 8. Do wglądu: dokument/y tożsamości właściciela/wszystkich współwłaścicieli.

Czas realizacji

Niezwłocznie.

Opłaty

 1. Wszystkie pojazdy, na które wydano tablice rejestracyjne z wyróżnikiem „FG” – opłata komunikacyjna: 80,00zł; opłata ewidencyjna: 1,00zł – pobierz druk opłaty
 2. Samochód osobowy, ciężarowy, specjalny, ciągnik samochodowy, autobus, pojazd samochodowy inny (podrodzaj: inny) – opłata komunikacyjna: 178,50zł; opłata ewidencyjna: 2,00zł – pobierz druk opłaty
 3. Motocykl, pojazd samochodowy inny (podrodzaj: czterokołowiec, czterokołowiec lekki) – opłata komunikacyjna: 120,00zł; opłata ewidencyjna: 1,50zł – pobierz druk opłaty
 4. Przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy – opłata komunikacyjna: 120,00zł; opłata ewidencyjna: 1,50zł – pobierz druk opłaty
 5. Motorower – opłata komunikacyjna: 110,00zł; opłata ewidencyjna: 1,50zł – pobierz druk opłaty
 6. Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania sprawy przez osobę upoważnioną – więcej informacji
Opłata za pełnomocnictwo: 17,00zł – pobierz druk opłaty

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 1. Utrata dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu – więcej informacji
 2. W przypadku utraty tablic rejestracyjnych właściciel do wniosku o rejestracje dołącza stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną – pobierz druk
 3. Jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami należy załączyć kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopię KRS potwierdzającą prowadzenie przez zbywcę tej działalności.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Konrad Konik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Kmita
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-02 12:00:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-03 12:31:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Fogler
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-30 11:11:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
42029 raz(y)