ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wymiana, wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych lub wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej.

Wydział: KOMUNIKACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW

Ogłoszono dnia: 2014-12-03 12:31:45

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Miejsce załatwienia

 1. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Myśliborska 34, nr tel. (95) 7355-723, I piętro hala obsługi rejestracji pojazdów lub
 2. punkt kancelaryjny Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, parter lub kancelaria Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (tylko składanie wniosków).

Telefon kontaktowy

95 7355 723; 95 7355 724

Adres e-mail

wkm@um.gorzow.pl

Sposób załatwienia

 1. Wydanie dokumentów.

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wymianę, wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych lub wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej – pobierz druk
 2. Dotychczasowy dowód rejestracyjny – wzory dowodów rejestracyjnych oraz pozwolenia czasowego
 3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana – wzór
 4. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych w przypadku wymiany tablic rejestracyjnych z powodu ich kradzieży.
 5. Oświadczenie o utracie/zniszczeniu tablic rejestracyjnych – pobierz druk
 6. Tablice rejestracyjne, jeżeli są w posiadaniu.
 7. Dokumenty firmy, w przypadku nabycia pojazdu na firmę.
Do wglądu: dokument/y tożsamości właściciela/wszystkich współwłaścicieli.

Czas realizacji

Niezwłocznie.

Opłaty

 1. Wtórniki tablic rejestracyjnych:
  1. (dwie tablice rejestracyjne) samochód osobowy, ciężarowy, specjalny, ciągnik samochodowy, autobus, pojazd samochodowy inny (podrodzaj: inny): opłata komunikacyjna: 92,50zł; opłata ewidencyjna: 0,50zł – pobierz druk opłaty
  2. (jedna tablica rejestracyjna) samochód osobowy, ciężarowy, specjalny, ciągnik samochodowy, autobus, pojazd samochodowy inny (podrodzaj: inny), przyczepa, naczepa, motocykl, ciągnik rolniczy, pojazd samochodowy inny (podrodzaj: czterokołowiec, czterokołowiec lekki):
   opłata komunikacyjna: 52,50zł; opłata ewidencyjna:  0,50zł – pobierz druk opłaty
  3. motorower: opłata komunikacyjna: 42,50zł; opłata ewidencyjna: 0,50zł – pobierz druk opłaty
 2. Wymiana tablic rejestracyjnych:
  1. samochód osobowy, ciężarowy, specjalny, ciągnik samochodowy, autobus, pojazd samochodowy inny (podrodzaj: inny): opłata komunikacyjna: 183,50zł; opłata ewidencyjna: 2,00zł – pobierz druk opłaty
  2. motocykl, ciągnik rolniczy, pojazd samochodowy inny (podrodzaj: czterokołowiec, czterokołowiec lekki) przyczepa, naczepa: opłata komunikacyjna: 125,00zł; opłata ewidencyjna: 1,50zł – pobierz druk opłaty
  3. motorower: opłata komunikacyjna: 115,00zł; opłata ewidencyjna: 1,50zł – pobierz druk opłaty
 3. Trzecia tablica rejestracyjna:
  1. samochód osobowy, ciężarowy, specjalny, ciągnik samochodowy, autobus, pojazd samochodowy inny (podrodzaj: czterokołowiec, czterokołowiec lekki, inny): opłata komunikacyjna: 52,50zł; opłata ewidencyjna: 0,50zł – pobierz druk opłaty
 4. Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania sprawy przez osobę upoważnioną – więcej informacji
 5. Opłata za pełnomocnictwo: 17,00zł – pobierz druk opłaty

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

 1. Procedura wydawania wtórnika tablic rejestracyjnych odbywa się dwuetapowo:
  1. I etap: złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami oraz uiszczenie właściwej opłaty,
  2. II etap: odbiór wtórnika tablic rejestracyjnych i ponowne przedłożenie wymaganych dokumentów.
 2. Wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej, (dla pojazdu, na który wydano dwie tablice rejestracyjne) jest możliwe tylko w przypadku gdy wydane wcześniej tablice rejestracyjne są zgodne ze wzorem aktualnie obowiązujących przepisów prawa (posiadają symbol Unii Europejskiej).
 3. W przypadku wydania wtórnika tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.
 4. Dodatkową zalegalizowaną tablicę rejestracyjną wydaje się dla pojazdu samochodowego, z wyłączeniem motocykla.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Konrad Konik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Kmita
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-02 12:20:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-03 12:31:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Fogler
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-30 10:54:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8735 raz(y)