ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wyrejestrowanie pojazdu.

Wydział: KOMUNIKACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW

Ogłoszono dnia: 2014-12-03 12:31:45

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Miejsce załatwienia

 1. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Myśliborska 34, nr tel. (95) 7355-723, I piętro hala obsługi rejestracji pojazdów lub
 2. punkt kancelaryjny Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, parter lub kancelaria Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (tylko składanie wniosków).

Telefon kontaktowy

95 7355 723; 95 7355 724

Adres e-mail

wkm@um.gorzow.pl

Sposób załatwienia

 1. Decyzja administracyjna

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. – pobierz druk
 2. Dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu:
  1. w przypadku przekazania pojazdu lub niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów:
   • dowód własności pojazdu – jeżeli właścicielem pojazdu jest osoba (firma) inna niż wymieniona na dowodzie rejestracyjnym – więcej informacji
   • zaświadczenie o demontażu pojazdu (zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu), o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdów, lub równoważny dokument wydany w innym państwie,
  2. w przypadku jego kradzieży:
   • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży, pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,
   • oświadczenie składane pod odpowiedzialnością karną – pobierz druk
  3. w przypadku wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę:
   • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,
  4. w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą:
   • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą.
  5. w przypadku udokumentowanej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności:
   • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
   • wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach,
  6. w przypadku wycofania pojazdu z obrotu:
   • dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu albo dokument potwierdzający odkupienie pojazdu wycofanego z obrotu albo kopię decyzji administracyjnej potwierdzającą wycofanie pojazdu z obrotu, poświadczoną przez organ ją wydający
 3. Dotychczasowy dowód rejestracyjny – wzory dowodów rejestracyjnych oraz pozwolenia czasowego
 4. Karta pojazdu, jeżeli była wydana – wzór
 5. Tablice rejestracyjne.
 6. Oświadczenie (np. w przypadku utraty karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego lub tablic rejestracyjnych) – pobierz druk
 7. Dokumenty firmy, jeżeli właścicielem pojazdu jest firma.
 8. Do wglądu: dokument/y tożsamości właściciela / współwłaściciela.

Czas realizacji

Niezwłocznie.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu – 10,00zł pobierz druk opłaty
 2. Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania sprawy przez osobę upoważnioną – więcej informacji
Opłata za pełnomocnictwo: 17,00zł – pobierz druk opłaty

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 1. Wykaz przedsiębiorców prowadzących stację demontażu pojazdów na terenie województwa lubuskiego – więcej informacji
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula – wykaz tłumaczy przysięgłych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Konrad Konik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Kmita
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-02 12:22:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-03 12:31:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Fogler
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-30 10:53:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
22003 raz(y)