ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zmiana stanu faktycznego pojazdu wymagająca zmiany dowodu rejestracyjnego.

Wydział: KOMUNIKACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW

Ogłoszono dnia: 2014-12-03 12:31:35

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Miejsce załatwienia

 1. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Myśliborska 34, nr tel. (95) 7355-723, I piętro hala obsługi rejestracji pojazdów lub
 2. punkt kancelaryjny Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, parter lub kancelaria Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (tylko składanie wniosków).

Telefon kontaktowy

95 7355 723, 95 7355 724

Adres e-mail

wkm@um.gorzow.pl

Sposób załatwienia

 1. Wydanie dokumentów.

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o zmianie stanu faktycznego – pobierz druk
 2. Dotychczasowy dowód rejestracyjny – wzory dowodów rejestracyjnych oraz pozwolenia czasowego
 3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana – wzór
  1. w przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu niepowodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego, należy załączyć dodatkowo dokumenty potwierdzające aktualny adres zamieszkania.
 4. W przypadku wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, należy załączyć dodatkowo:
  1. dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie,
  2. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.
 5. W przypadku wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym, należy załączyć dodatkowo:
  1. dowód własności podwozia lub ramy,
  2. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
  3. dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Dokumenty firmy, w przypadku nabycia pojazdu na firmę.
 7. Do wglądu: dokument/y tożsamości właściciela/wszystkich współwłaścicieli.

Czas realizacji

Niezwłocznie.

Opłaty

 1. Wymiana dowodu rejestracyjnego wraz z pozwoleniem czasowym: opłata komunikacyjna: 72,50zł; opłata ewidencyjna: 1,00zł – pobierz druk opłaty
 2. Wymiana dowodu rejestracyjnego bez pozwolenia czasowego: opłata komunikacyjna: 54,00zł; opłata ewidencyjna 0,50zł – pobierz druk opłaty
 3. Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania sprawy przez osobę upoważnioną – więcej informacji
Opłata za pełnomocnictwo: 17,00zł – pobierz druk opłaty

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Konrad Konik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Kmita
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-02 12:25:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-03 12:31:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Fogler
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-30 10:52:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4012 raz(y)