ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

Wydział: KOMUNIKACJA - UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA

Ogłoszono dnia: 2014-12-03 12:31:34

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Miejsce załatwienia

 1. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, nr tel. (95) 7355-725, I piętro - hala obsługi uprawnień do kierowania lub
 2. punkt kancelaryjny Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, parter lub kancelaria Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3 – 4, 66–400 Gorzów Wlkp. (tylko składanie wniosków).

Telefon kontaktowy

tel.: 95 7355 725; fax: 95 7355 670

Adres e-mail

wkm@um.gorzow.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wymagane Dokumenty

 1. Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.
  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne – pobierz druk
  2. Załączniki do wniosku:
   1. kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym (do wglądu oryginał dokumentu),
   2. kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym (do wglądu oryginał dokumentu),
   3. kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi (do wglądu oryginał dokumentu),
   4. kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (do wglądu oryginał dokumentu) – pobierz druk opłaty
    II. Przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.
 1. Wniosek o przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne – pobierz druk
 2. Załączniki do wniosku:
  1. kopia orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydana na podstawie badań, o których mowa w art.75 ust.1 pkt 6 oraz art.82 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (do wglądu oryginały dokumentów),
  2. kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (do wglądu oryginał dokumentu) – pobierz druk opłaty

Czas realizacji

Niezwłocznie.

Opłaty

Za wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne – opłata komunikacyjna: 50,00zł; – pobierz druk opłaty

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 1. Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:
  1. ukończyła 21 lat,
  2. posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii,
  3. uzyskała orzeczenie:
   • lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
   • psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
  4. ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
  5. posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.
 2. Kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi nie jest wymagany w stosunku do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych.
 3. Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym uprawnia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym określonej w prawie jazdy kategorii:
  1. A1, A2 i A;
  2. B1, B i B+E;
  3. C1, C1+E, C, C+E;
  4. D1, D1+E, D i D+E.
 4. Warunkiem wydania/przedłużenia ważności zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.
 5. Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.
 6. Koszty zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy.
 7. Kursy dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi prowadzi ośrodek doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego – rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy na terenie województwa lubuskiego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Ufir
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Kmita
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-02 15:48:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-03 12:31:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Fogler
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-30 11:19:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2533 raz(y)