ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wydawanie prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem w przypadku utraty, zniszczenia lub zmiany danych.

Wydział: KOMUNIKACJA - UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA

Ogłoszono dnia: 2014-12-03 12:31:34

Termin załatwienia

Do 14 dni.

Miejsce załatwienia

 1. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, nr tel. (95) 7355-725, I piętro - hala obsługi uprawnień do kierowania lub
 2. punkt kancelaryjny Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, parter lub kancelaria Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3 – 4, 66–400 Gorzów Wlkp. (tylko składanie wniosków).

Telefon kontaktowy

tel. 95 7355 725; fax: 95 7355 670

Adres e-mail

wkm@um.gorzow.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy, oraz o niewystępowaniu przesłanek, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-5 ustawy  – pobierz druk
 2. Załączniki do wniosku:
 1. kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. orzeczenie lekarskie, jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego uprawnienia wynikającej z posiadanego orzeczenia lekarskiego,
 3. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1,C,D1,D,C1+E,C+E,D1+E,D+E),
 4. kserokopia prawa jazdy lub pozwolenia, jeżeli wydanie dokumentu następuje w wyniku zmiany danych,
 5. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.

Czas realizacji

Do 14 dni.

Opłaty

 1. Za wydanie prawa jazdy – opłata komunikacyjna:100,00zł; opłata ewidencyjna: 0,50zł – pobierz druk opłaty
 2. Za wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem – opłata komunikacyjna:30,00zł; opłata ewidencyjna: 0,50zł – pobierz druk opłaty

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 1. Osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem jest zobowiązana zawiadomić starostę o utracie tego dokumentu, jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
 2. Wtórnik prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem zostanie wydany w przypadku:
  1. utraty dokumentu – po złożeniu oświadczenia o utracie dokumentu, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego,
  2. zniszczenia w stopniu powodującym jego nieczytelność – po zwrocie zniszczonego dokumentu.
 3. Przy odbiorze nowego dokumentu należy przedłożyć do unieważnienia prawo jazdy wymieniane.
 4. Osoba, która po uzyskaniu wtórnika odzyskała utracony dokument, jest obowiązana zwrócić ten dokument staroście.
 5. Odbioru dokumentu strona dokonuje na podstawie dokumentu tożsamości, tj. dowodu osobistego lub paszportu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Ufir
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Kubik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-02 15:51:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-03 12:31:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Fogler
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-09 09:21:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23003 raz(y)