ˆ

Przetargi

Szczegóły informacji

Przetarg numer: Ogłoszenie Nr 95/II/2020 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2020r

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Ogłaszający: WGM

Rodzaj: dzierżawa nieruchomości

Dotyczy: Pierwszy przetarg ustnym nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorzowa Wlkp. położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Górczyńskiej (Park Górczyński) przeznaczonych na cele gastronomiczne – budowa obiektów gastronomicznych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Ogłoszono dnia: 2020-08-27 08:00:00 przez

Data przetargu

2020-10-13 10:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4

Księga wieczysta

w treści ogłoszenia

Cena wywoławcza

w treści ogłoszenia

Wadium

w treści ogłoszenia

Informacje dodatkowe

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Majątku (pok.419, tel. 957-355-675).

Załączniki