ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-11-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:16:31 Edycja elementu informacja MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - W TRAKCIE OPRACOWANIA
(widoczna od 2021-05-27 11:30:00)
Paulina Nogieć
10:16:23 Upublicznienie elementu informacja informacja o wydaniu decyzji nr 416/21, znak: WUA-IV.6740.335.2021.JSz z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie trzech hal magazynowych, wartowni, pompowni, zbiornika ppoż., wiat na rowery, zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz rozbiórkę budynku gospodarczego, obejmującego swoim zakresem działki o numerze ewidencyjnym gruntu 272, 273, 274, 379/1, 379/2, 379/3, 379/4, 379/5 zlokalizowane przy ul. Metalowców i Odlewników 36, obręb ew. 7 - Chróścik, jednostka ew. Gorzów Wlkp.
(widoczna od 2021-11-29 00:00:00 do 2021-12-13 00:00:00)
Joanna Fol
09:40:14 Upublicznienie elementu informacja Zaproszenie do składania uwag do oferty Stowarzyszenia Tanecznego Parkieciarnia
(widoczna od 2021-11-26 00:00:00)
Dawid Kuraszkiewicz
09:37:44 Upublicznienie elementu informacja Zaproszenie do składania uwag do oferty Stowarzyszenia Można Samemu
(widoczna od 2021-11-26 00:00:00)
Dawid Kuraszkiewicz
09:19:42 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wynik postępowania zam.cz. nr 1,2,3,4 i 6 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zimowe utrzymanie ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.38.2021.AJD] Agnieszka Jabłonowska-Duda
08:34:04 Edycja elementu informacja MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - W TRAKCIE OPRACOWANIA
(widoczna od 2021-05-27 11:30:00)
Alicja Wysoczńska - Bednarska
08:30:32 Edycja elementu informacja MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - OBOWIĄZUJĄCE
(widoczna od 2021-04-08 00:00:00)
Alicja Wysoczńska - Bednarska
08:02:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji protokół z XLI sesji Rady Miasta - Nazwa elementu do którego przynależy: protokoły z VIII kadencji Rady Miasta 2018-2023 Małgorzata Matuszek
08:01:43 Usunięcie elementu załącznik do informacji protokół z XLI sesji Rady Miasta - Nazwa elementu do którego przynależy: protokoły z VIII kadencji Rady Miasta 2018-2023 Małgorzata Matuszek
08:00:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji protokół z XLI sesji Rady Miasta - Nazwa elementu do którego przynależy: protokoły z VIII kadencji Rady Miasta 2018-2023 Małgorzata Matuszek

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony