ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 341
Data ogłoszenia
2016-04-15
Termin składania dokumentów
2016-04-25 15:15:00
Stanowisko
Dyrektor Wydziału Strategii Miasta
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Strategii Miasta
Lp: 342
Data ogłoszenia
2016-04-15
Termin składania dokumentów
2016-04-25 15:15:00
Stanowisko
Strażnik Miejski
Nazwa wydziału ogłaszającego
Straż Miejska
Lp: 343
Data ogłoszenia
2016-03-31
Termin składania dokumentów
2016-04-14 15:15:00
Stanowisko
Kierownik Referatu Sportu
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Kultury i Sportu
Lp: 344
Data ogłoszenia
2016-03-31
Termin składania dokumentów
2016-04-14 15:15:00
Stanowisko
stanowisko ds. realizacji inwestycji
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Inwestycji i Remontów Dróg
Lp: 345
Data ogłoszenia
2016-03-31
Termin składania dokumentów
2016-04-14 15:15:00
Stanowisko
stanowisko ds. planowania, remontów i przygotowania dokumentacji
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Inwestycji i Remontów Dróg
Lp: 346
Data ogłoszenia
2016-03-31
Termin składania dokumentów
2016-04-14 15:15:00
Stanowisko
stanowisko ds. rekrutacji, monitoringu i ewaluacji unijnych projektów edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego oraz edukacji przedszkolnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Edukacji
Lp: 347
Data ogłoszenia
2016-03-31
Termin składania dokumentów
2016-04-14 15:15:00
Stanowisko
stanowisko ds. obsługi finansowej i rozliczenia projektu
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Edukacji
Lp: 348
Data ogłoszenia
2016-03-22
Termin składania dokumentów
2016-04-04 15:15:00
Stanowisko
stanowisko ds. pozamilitarnych przygotowań obronnych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Lp: 349
Data ogłoszenia
2016-03-22
Termin składania dokumentów
2016-04-04 15:15:00
Stanowisko
Kierownik Kancelarii Materiałów Niejawnych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Lp: 350
Data ogłoszenia
2016-03-22
Termin składania dokumentów
2016-04-04 15:15:00
Stanowisko
Dyrektor Żłobka Nr 2 w Gorzowie Wlkp.
Nazwa wydziału ogłaszającego
dyrektor jednostki

Nawigacja między stronami listy informacji