ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2020-01-29
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp., zamówienie z wolnej ręki tryb in-house, w okresie od 01.03.2020 do 29.02.2024 [BZP.271.6.2020.AJD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 5.1 MiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 5 MiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2020-01-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji przebudowy drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” [BZP.271.5.2020.NP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 418 KiB)
 • Część II i III SIWZ (ZIP, 2.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 201 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 176.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 79.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 405.1 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 371 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2020-01-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-31 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi weterynaryjne polegające na udzieleniu pomocy weterynaryjnej dzikim zwierzętom.[BZP.271.4.2020.JB]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.9 MiB)
 • Część I- SIWZ wraz z załącznikami (ZIP, 7.7 MiB)
 • Część II- Projekty umów (ZIP, 3.5 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 32 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 65.8 KiB)
 • Wynik zamówienia częściowego nr 1 (PDF, 47.8 KiB)
 • Wynik zamówienia częściowego nr 2 (PDF, 49.6 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2020-01-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-27 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi przewozu osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.3.2020.MA]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 408.6 KiB)
 • SIWZ, Projekt umowy (ZIP, 9.9 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 26.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 172.2 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 190.3 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2020-01-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego będącego na majątku Miasta Gorzowa Wlkp. w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2022 r. [BZP.271.2.2020.BD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 396.2 KiB)
 • SIWZ instrukcja (PDF, 2 MiB)
 • SIWZ projekt umowy (PDF, 2.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 100.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawo zamówień publicznych (PDF, 161.9 KiB)
 • wynik postępowania (PDF, 180.5 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2019-12-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-07 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi prawnicze polegające na doradztwie podatkowym w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług oraz o inne doradztwo za okres od stycznia 2020 roku do grudnia 2021 roku. [BZP.271.107.2019.MA]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 407.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Załączniki edytowalne (DOCX, 31.7 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 256.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 170.5 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 247.3 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2019-12-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-09 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa siłowni plenerowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.[BZP.271.106.2019.IKP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 399.1 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 8 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 5.9 MiB)
 • modyfikacja SIWZ (ZIP, 430.7 KiB)
 • zm.ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 199.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 47.3 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 38.4 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2019-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi weterynaryjne na terenie miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.102.2019.JB]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1 MiB)
 • Część I- SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 2.3 MiB)
 • Część II- Projekty umów (ZIP, 1.2 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 31.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 61.5 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 80.8 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2019-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. [BZP.271.104.2019.JB]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Część I- Ogłoszenie wraz z Instrukcją dla Wykonawców (ZIP, 1.7 MiB)
 • Część II- Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 32.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 213.9 KiB)
 • Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli ofertę (PDF, 24.1 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 24.1 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2019-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w latach 2020 - 2022 [BZP.271.100.2019.BD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 889.5 KiB)
 • SIWZ instrukcja (PDF, 2.6 MiB)
 • SIWZ projekt umowy (PDF, 2.8 MiB)
 • SIWZ STWiOR (PDF, 7.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 126.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawo zamówień publicznych (PDF, 170.5 KiB)
 • wynik postępowania (PDF, 205.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji