ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2021-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa toalety przy ul. Ogińskiego / Maczka [BZP.271.43.2021.BD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.9 KiB)
 • wynik postępowania (PDF, 249.2 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2021-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.38.2021.AJD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 190.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 70.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 72.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UE (PDF, 68.6 KiB)
 • Wynik postępowania zam.cz. nr 1,2,3,4 i 6 (PDF, 323.8 KiB)
 • Wynik postępowania zamówienie częściowe nr 5 (PDF, 173.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 145.1 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2021-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa instalacji klimatyzacji VRF w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. – etap I [BZP.271.44.2021.MA]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.8 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 479.9 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2021-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego- etap II poprzez budowę zaplecza socjalno-biurowego oraz budowa kontenera szatniowego na stadionie przy ul. Olimpijskiej w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.40.2021.DW]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 97.2 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 314.1 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2021-09-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa skateparku w parku Kopernika [BZP.271.41.2021.NP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.8 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 419.9 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2021-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-22 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulic Sikorskiego, Trasy Nadwarciańskiej, Olimpijskiej i Al. Konstytucji 3 Maja [BZP.271.42.2021.IKP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.6 KiB)
 • informacja o unieważnieniu zam. nr 4 (PDF, 254.7 KiB)
 • informacja o rozstrzygnięciu zam.nr 2 (PDF, 336.9 KiB)
 • informacja o rozstrzygnięciu zam.nr 1 i 3 (PDF, 351.1 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2021-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I " [BZP.271.32.2021.BD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 42 KiB)
 • wynik postępowania (PDF, 193.9 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2021-09-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulic os. Janice: ulica Chabrowa i Krańcowa [BZP.271.39.2021.MG]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 92 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2021-08-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Dworcowej wraz z przebudową torowiska oraz budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.22.2021.NP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 84.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 75.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 75.7 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 349.4 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2021-08-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego [BZP.271.35.2021.DW]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 79.4 KiB)
 • Wynik (PDF, 464.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji